DOŻYNKI MIEJSKIE 2023
Dodane przez Administrator dnia 31/08/2023 18:35:00
W minioną niedzielę w Wolicy odbyły się nowohuckie dożynki, które były dożynkami miejskimi i świętem parafii. Gospodarzem dożynek był Jacek Majchrowski prezydent Miasta Krakowa, a organizatorami: Rada i Zarząd Dzielnicy XVIII Nowa Huta, Ośrodek Kultury Kraków Nowa Huta i Wspólnoty Gruntowe z Wolicy oraz Przylasku Rusieckiego. Główne uroczystości poprzedził objazd wozem drabiniastym z Zespołem „Nasze Pokolenia” z Wolicy po osiedlach nowohuckich i korowód dożynkowy z wieńcami grupami dożynkowymi i gośćmi, który uroczyście wkroczył na miejsce dożynek.
W dożynkach wzięło udział 17 grup dożynkowych z tego 16 z wieńcami, a to z: Wolicy - Grupa Nasze Pokolenia i Klub Kreatywnych Kobiet, Wyciąża - „ „Błyskawiczne Panie” oraz Spółka dla Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej, Wróżenic - Wróżenianki z Klubu Pod Kasztanami, Wadowa – Stowarzyszenie Przyjaciół Wadowa, Ruszczy – Stowarzyszenie Bezpieczna Ruszcza i okolice, Przylasku Rusieckiego – Przylasianie, Pleszowa - Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Pleszowskiej, Łuczanowic – Stowarzyszenie Przyjaciół Łuczanowic, Luboczy – Stowarzyszenie Przyjaciół Luboczy, Krzesławic – Krzesławianie z Klubu Krzesławice, Kościelnik – Kościelanki z Klubu Pod Kasztanami, Kantorowic – Stowarzyszenie „Nasze Kantorowice”, Branic – Zespół Nutki z Klubu Herkules, Chałupek – zespół Jarzębinki z Klubu Karino oraz zespól Karinki.
Uroczystość rozpoczęła się od mszy polowej którą celebrował ks. Stanisław Palichleb proboszcz parafii w Górce Kościelnickiej, a zarazem wicedziekan Dekanatu Wawrzeńczyckiego w koncelebrze z ks. Dariuszem Moskalem ze Szczecina oraz wikariuszem z Ruszczy ks. Mirosławem Gurdkiem.
Po mszy na scenę wyszli Stanisław Moryc przewodniczący Rady Dzielnicy XVIII oraz Małgorzata Jezutek dyr. Ośrodka Kultury Kraków Nowa Huta reprezentujący organizatorów w towarzystwie starostów dożynek Katarzyny i Krzysztofa Wójcików. Na scenę zaproszono Gospodarza Dożynek prof., Jacka Majchrowskiego prezydenta M. Krakowa, któremu wręczono chleb wypieczony z tegorocznego ziarna, a on pozdrowił uczestników i przypomniał piękną tradycją dożynkową, którą od lat kultywuje się w naszym mieście będącym zarazem największą gminą rolną w Malopolsce. Chleb dożynkowy otrzymał także przewodniczący Rady Miasta Krakowa Rafał Komarewicz. Grupy dożynkowe: „Nasze Pokolenia” przekazały prezydentowi piękny winiec z Wolicy (zdjęcie na 1 str.), a Błyskawiczne Panie z Wyciąża przewodniczącemu RMK. Wieńce będą eksponowane w Magistracie. Chleb otrzymał również ks. proboszcz Stanisław Palichleb. Na scenie pojawili się także senatorowie Jerzy Fedorowicz i b. senator Zbigniew Cichoń oraz posłowie Daria Gosek-Popiołek i Aleksander Miszalski, którzy życzyli mieszkańcom wszystkiego najlepszego. Powitano także gości w tym radnych miejskich Bogumiłę Drabik, Edwarda Porębskiego i Sławomira Pietrzyka oraz radnych dzielnicowych. W trakcie dożynek przybyli także wiceprzewodniczący RMK Michał Drewnicki i radna RMK Renata Kucharska.
Podsumowania Przeglądu Wieńców Dożynkowych dokonała prof. Oleszkiewicz z Muzeum Etnograficznego wysoko oceniając prezentowane na Dożynkach Nowohuckich wieńce. Wszystkie Grupy Dożynkowe, które przygotowały wieńce otrzymały dyplomy i nagrody z rąk z-cy prezydenta M. Krakowa Andrzeja Kuliga, Stanisława Moryca i Małgorzaty Jezutek, Była także nagrody dla najładniej przystrojonego gospodarstwa. Przed koncertem wręczono także nagrodę wylosowaną w quizie Ośrodka Kultury, a także odbyło się losowanie nagród organizowanym przez mieszkańców.
W części artystycznej wystąpili: dzieci ze szkoły podstawowej nr 142, Grupa Nasze Pokolenia, Karinki z Klubu Karino, Jarzębina z Klubu Karino, zespół Nutki z Klubu Herkules, Błyskawiczne Panie z Wyciąża, Kościelanki z Klubu Pod Kasztanami, Przylasianie, Stowarzyszenie Bezpieczna Ruszcza i okolice Rusieckie Płomyki, Wróżenianki z Klubu Pod Kasztanami i Nasze Kantorowice. Poza sceną były stoiska: promocyjne Ośrodka Kultury Kraków Nowa Huta Krakowskiego Holdingu Komunalnego z warsztatami dla dzieci, były pokazy pierwszej pomocy, wesołe miasteczko i animacje dla dzieci. Oczywiście uczestnicy mogli skorzystać ze stoisk gastronomicznych. Dużym zainteresowaniem cieszył się koncert zespołu „Matragon”, a przede wszystkim tańce przy muzyce zespołu „Fajni Ludzie”. Bawiono się do późnych godzin nocnych.
Organizatorzy dziękują Partnerom za wsparcie przy organizacji dożynek, a to: Krakowskiemu Holdingowi Komunalnemu SA w Krakowie, Miejskiemu Przedsiębiorstwu Energetyki Cieplnej SA w Krakowie, Miejskiemu Przedsiębiorstwu Komunikacyjnemu SA w Krakowie, Arcelor Mittal, Komisariatowi Policji VIII w Krakowie Straży Miejskiej Oddział Nowa Huta, Miejskiemu Przedsiębiorstwu Oczyszczania w Krakowie za utrzymanie porządków, Wspólnotom Gruntowym z os. Wolica i Przylasku Wyciąskiego oraz wszystkim mieszkańcom za udział i pomoc w dożynkach, które znakomicie się udały dzięki nim.
(sp)


Fot. autor