Rozpoczął się remont Dworu Badenich w Wadowie
Dodane przez Administrator dnia 05/07/2024 15:04:19
Długo wyczekiwany remont Dworu Badenich w Wadowie rozpoczęty. W połowie maja została podpisana z wykonawcą umowa dotycząca adaptacji i modernizacji dworu. Aktualnie trwają pierwsze prace przygotowawcze, przede wszystkim czyszczenie obiektu ze śmieci. W dalszych krokach będzie to demontaż posadzek, okładzin ściennych. Rozpoczęty został pierwszy, podstawowy etap prac, którego zakończenie zgodnie z zawartą umową przypada na koniec tego roku. Obejmuje on wykonanie robót budowlanych takich jak m.in. wykonanie podbicia odcinkowego istniejących fundamentów budynku, wykonanie izolacji przeciwwodnej i termicznej fundamentów, wyburzenie ścian działowych, skucie tynków wewnętrznych, osuszenia ścian i impregnacje, demontaż posadzek i okładzin ściennych, demontaż starych instalacji, wywóz i utylizacja gruzu oraz elementów z rozbiórki. Zakończenie realizacji całości zadania (modernizacja dworu) uwzględniające zakres podstawowy wraz z opcjami przewidziane jest na koniec 2025 roku i będzie zależne od dostępnych środków.
Remont Dworu Badenich od lat jest tematem leżącym na sercu mieszkańcom Wadowa. Mimo prób jakie podjął Zarząd Zieleni Miejskiej, nie udało się pozyskać inwestora, który w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego zainwestowałby odpowiednie środki w jego remont. Obecnie założeniem projektu jest zmodernizowanie zabytkowego obiektu w taki sposób, aby mógł on pełnić funkcje kulturalne. To było postulatem który wybrzmiał podczas organizowanych w poprzednich latach konsultacji społecznych. Docelowo planowane jest aby swoją siedzibę miał tam Ośrodek Kultury Kraków – Nowa Huta. Będzie także się w nim mieścić filia Biblioteki Kraków oraz pomieszczenia przeznaczone dla Stowarzyszenia Przyjaciół Wadowa. Dwór stanie się zatem miejscem ogólnodostępnym, z którego w sposób aktywny będą mogli korzystać mieszkańcy Krakowa, w szczególności najbliższej okolicy.
Wszystkie prace zaprojektowane zostały zgodnie z zaleceniami służb konserwatorskich, ponieważ budynek ten jest wpisany do rejestru zabytków. Tak istotne jest wiec odnowienie go z dbałością o szczegóły chociażby stolarka okienna będzie odtwarzana na podstawie materiałów archiwalnych. Jest to bardzo istotny aspekt, ponieważ jest to miejsce z bogatą historią.
Dwór Badenich wraz z parkiem znajduje się przy ul. Glinik (Dzielnica XVII Wzgórza Krzesławickie). Klasycystyczny dwór powstał w 1874 roku. Zaprojektował go Antoni Łuszczkiewicz dla Józefa Badeniego, właściciela Wadowa. To murowany, asymetryczny pałac o cechach neorenesansowych wokół którego założono park krajobrazowy. Dwór był własnością Badenich do 1930 roku, następnie został kupiony przez Zofię Kulinowską, która mieszkała w dworze do 1945 roku.
Następnie w budynku znajdowała się szkoła, a od lat 70. XX wieku przedszkole. W latach 90. odnaleźli się spadkobiercy, którzy zrzekli się praw własności i przekazali dwór gminie. W wyniku pożaru, który wybuchł tu w listopadzie 2008 roku, spłonęła część drewnianego strychu ze stropem i dachem. Obecnie budynek nie jest użytkowany. W parku funkcjonuje plac zabaw, a przyległy teren służy jako przestrzeń spacerowo-rekreacyjna. Odbywają się tu cykliczne plenerowe wydarzenia lokalne, takie jak Dni Wadowa, imprezy dla dzieci i zawody sportowe (znajduje się tu także boisko). Ogrodzony park jest wyposażony w ławki dla odpoczywających i alejki dla spacerujących, funkcjonuje też oświetlenie parkowe.
(f)


Tak ma wyglądać Dwór Badenich po zakończeniu remontu.