Łąki Nowohuckie. 20-lecie użytku ekologicznego. Jubileuszowe spotkanie z Danutą Szymońską
Dodane przez Administrator dnia 13/05/2023 09:29:30
18 maja o godz. 18:00 w siedzibie głównej Ośrodka Kultury Norwida w Krakowie (os. Górali 5) odbędzie się uroczystość poświęcona 20-leciu ustanowienia użytku ekologicznego na Łąkach Nowohuckich. To wyjątkowy, prawie sześćdziesięciohektarowy teren z bogatą fauną i florą, znajdujący się tuż obok Placu Centralnego w Nowej Hucie. Dookoła niego znajduje się też jedna z najlepszych przestrzeni rekreacyjnych w Krakowie.

Z Łąkami Nowohuckimi wiąże się historia specjalnej gościni wydarzenia – Danuty Szymońskiej, inicjatorki i wieloletniej liderki działań ochronnych, autorki i współautorki licznych programów i wydarzeń edukacyjnych dla tego terenu, a także byłej dyrektorki Ośrodka i animatorki kultury. Spotkanie będzie okazją do porozmawiania o procesie objęcia ochroną prawną Łąk, a także do wręczenia Szymońskiej odznaki „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, przyznanej przez Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. dr. hab. Piotra Glińskiego.

Historia walki o zachowanie walorów Łąk i ich ochronę sięga 1997 roku, kiedy dwie uczennice ze Szkoły Podstawowej nr 80 napisały list w tej sprawie. Apel trafił do Pracowni Animacji Ekologicznej Ośrodka Kultury Norwida do rąk – ówczesnej dyrektorki instytucji – Danuty Szymońskiej i stał się inspiracją do podjęcia działań. Zainicjował proces wieloletnich i wielokierunkowych prac badawczych oraz powstania nieformalnego partnerstwa lokalnego, w skład którego wchodzili przedstawiciele i przedstawicielki nauki, władz samorządowych oraz organizacji pozarządowych. 7 maja 2003 roku wspólne działania wspomnianych środowisk doprowadziły do ustanowienia Łąk Nowohuckich użytkiem ekologicznym. Kilka lat później teren ten stał się jednym z pierwszych obszarów wchodzących w skład projektu „Natura 2000”. Do dziś pozostaje wielką chlubą nie tylko nowohucian i nowohucianek, ale i całego miasta.

Na spotkanie jubileuszowe obowiązują zaproszenia, które można odebrać w Dziale Promocji Ośrodka Kultury Norwida (liczba miejsc ograniczona).
(red)