PSYCHOLOGIA I BIOLOGIA ZWIERZĄT
Dodane przez Administrator dnia 11/06/2021 18:34:15
Kochasz zwierzęta? Chcesz bardziej rozumieć ich zachowanie? Chcesz pracować ze zwierzętami? Uniwersytet Pedagogiczny ma dla Ciebie propozycję studiów na nowym kierunku. Ten kierunek, to...
PSYCHOLOGIA I BIOLOGIA ZWIERZĄT

Z prorektorem Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, prof. dr hab. Robertem Stawarzem rozmawia Jan L. Franczyk

+ Panie Profesorze, co to będą za studia?
- Psychologia i Biologia Zwierząt, to nowy, interdyscyplinarny kierunek proponowany przez Uniwersytet Pedagogiczny, na który zapraszamy osoby pragnące w przyszłości realizować swoje pasje w takich zawodach, gdzie kontakt ze zwierzętami jest istotną częścią pracy. Studia te prowadzone będą wspólnie, wraz z Instytutem Zootechniki - Państwowym Instytutem Badawczym w Krakowie. Przygotowany do pracy zespół to doświadczeni psycholodzy z Instytutu Psychologii, biolodzy (przede wszystkim zoolodzy) z Instytutu Biologii UP oraz zootechnicy. Przewidziane są także zajęcia z weterynarii oraz - co jest niezwykle istotne - praktyki, gdzie bezpośredni kontakt ze zwierzętami pozwoli przyszłym zoopsychologom na trening kompetencji. Są to studia trwające 5 lat - ich efektem będzie uzyskanie stopnia zawodowego magistra - będzie można studiować w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym (często nazywanym zaocznym).
+ Jak (najogólniej) będzie wyglądał program studiów?
- Program rozpisany jest na 10 semestrów. Oprócz przedmiotów dających solidne podstawy z psychologii ogólnej i zoologii oferujemy wiele kursów specjalistycznych, które dotyczą zachowania zwierząt, ich biologii i fizjologii a także - co ważne - aspektów prawnych. Chcemy, aby nasz absolwent miał nie tylko wiedzę teoretyczną, lecz także umiejętności praktyczne - w końcu praca ze zwierzętami i dla zwierząt, to także forma pedagogiki i to bardzo nietypowa, bo bardzo często wymagająca interakcji zarówno z ludźmi - opiekunami czy hodowcami zwierząt i ze zwierzętami - w tym samym czasie.
+ Jakie kompetencje i kwalifikacje uzyskają absolwenci?
- Ukończenie studiów Psychologia i biologia zwierząt gwarantuje zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji koniecznych do realizacji wspomnianych już interakcji człowieka ze zwierzętami. Pragniemy, aby absolwent potrafił pracować ze zwierzętami - co jest oczywiste, ale także z i ich opiekunami, świadcząc na przykład usługi jako behawiorysta, diagnozując różnorodne problemy (zwierząt, lecz także ich opiekunów), aby mógł podejmować interwencje w sytuacjach kryzysowych, pracować jako inspektor czy ekspert. Stąd uznaliśmy, że niezbędna jest interdyscyplinarność tych studiów, konieczność wyposażenia w wiedzę opartą na podstawach nauk społecznych (psychologia), ścisłych i przyrodniczych (biologia) oraz rolniczych (zootechnika, weterynaria). Absolwent mając pogłębioną wiedzę z zakresu zachowania zwierząt (jego przyczyn oraz sposobów modyfikowania) oraz biologii zwierząt (anatomii, fizjologii), poradzi sobie w każdej sytuacji w pracy ze zwierzętami towarzyszącymi, gospodarskimi czy hodowlanymi - niezależnie od tego czy będą to kręgowce - ryby, płazy, gady, ptaki, ssaki czy bezkręgowce (na przykład owady czy mięczaki), miłośników których także w Polsce nie brakuje.
Chcę także zwrócić uwagę na to, że realizowane będą także przedmioty z zakresu prawa odnoszącego się do utrzymania, hodowli oraz ochrony zwierząt, a także przepisów związanych z prowadzeniem badań na zwierzętach. Chcemy także wyposażyć absolwenta w kompetencje pozwalające na wykorzystanie zwierząt w edukacji oraz w prowadzeniu terapii wspomagającej z udziałem zwierząt.
+ A gdzie przyszli absolwenci będą mogli pracować?
- Możliwości jest wiele, a rynek nie jest i długo jeszcze nie będzie nasycony. Uzyskane przez absolwenta kwalifikacje stwarzają perspektywy pracy w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, w sektorze prywatnym. Możliwe jest także zatrudnienie w administracji samorządowej, jednostkach resortowych, organizacjach pozarządowych oraz komisjach etycznych do spraw doświadczeń na zwierzętach. Niewątpliwie część z naszych absolwentów znajdzie pracę w jednostkach naukowo-badawczych czy klinikach dla zwierząt. W Polsce wciąż powstają nowe ośrodki animaloterapii. Wielu właścicieli poszukuje profesjonalistów do szkolenia zwierząt. Specjaliści - zoopsycholodzy są niezbędni w ośrodkach doradztwa rolniczego, w schroniskach dla zwierząt, ośrodkach opieki dla zwierząt jakimi są na przykład hotele dla zwierząt. Trzeba też wspomnieć o takich potencjalnych miejscach zatrudnienia jak stadniny i ośrodki nauki jazdy konnej oraz ogrody zoologiczne. Wiele osób znajdzie zatrudnienie w służbach nadzorujących poziom dobrostanu zwierząt i przestrzeganie prawa w stosunku do zwierząt. Absolwent jak już wspomniałem posiadał będzie także umiejętności niezbędne do świadczenia usług jako behawiorysta. Jestem przekonany, że problemów ze znalezieniem pracy i wykonywaniem zawodu zoopsychologa nie będzie - a możliwości zatrudnienia pojawią się często już w trakcie studiów - to między innymi dla tych osób proponujemy tryb niestacjonarny studiów.
+ Myślę, że warto też powiedzieć, jakie będą zasady rekrutacji na I rok?
- Tegoroczni maturzyści i wszyscy, którzy zdawali tak zwaną nową maturę będą rekrutowani na podstawie wyników egzaminu maturalnego z biologii, języka polskiego z języka obcego nowożytnego oraz jednego z przedmiotów: chemia, fizyka z astronomią, geografia, historia, matematyka, informatyka (poziom podstawowy lub rozszerzony – część pisemna). Maturzyści z lat ubiegłych, zdający tak zwaną stara maturę będą mieli równe szanse: bierzemy pod uwagę wyniki egzaminu dojrzałości z biologii, języka polskiego i języka obcego nowożytnego oraz jednego przedmiotu wybranego z listy: chemia, fizyka z astronomią, geografia, historia, matematyka, informatyka (część pisemna). Zapraszamy również osoby, które zdały maturę międzynarodową (IB) lub maturę europejską (EB).
+ Bardzo dziękuję za rozmowę.