9 PAŹDZIERNIKA AKCJA KRWIODAWSTWA
Dodane przez Administrator dnia 06/10/2019 17:58:42
Z okazji Tygodnia Zdrowia w ArcelorMittal Poland Hutniczy Klub Honorowych Dawców Krwi w Krakowie organizuje 9 października w godz. 10–15 kolejną akcję krwiodawstwa. Będzie ona prowadzona w ambulansie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa przed budynkiem S, czyli obok dawnego centrum administracyjnego krakowskiej huty przy ul. Ujastek 1.
Konieczny jest dokument z numerem PESEL. Dawcą krwi może być każda osoba, która ukończyła 18, a nie przekroczyła 65 lat. Minimum 24 godziny przed oddaniem krwi nie można spożywać alkoholu. Po oddaniu krwi dawca otrzymuje: poczęstunek regeneracyjny, zwolnienie od pracy w dniu oddania krwi i bezpłatne wyniki badań lekarskich.
Zachęcamy!