Zagłosuj na najlepszy raport
Dodane przez Administrator dnia 07/09/2019 10:05:08
Do 16 września br. można głosować na najlepszy raport odpowiedzialności biznesu zgłoszony do konkursu organizowanego po raz 13. przez Stowarzyszenie Forum Odpowiedzialnego Biznesu i firmę Deloitte. W konkursie na raporty społeczne każdy może ocenić, która organizacja najlepiej zaprezentowała swoje działania na rzecz społeczeństwa i środowiska. O nagrodę internautów rywalizuje 45 organizacji.

To ważny etap Konkursu Raporty Społeczne, ponieważ decyzję podejmuje szerokie grono interesariuszy, dla których te publikacje są przygotowane. Pracownicy (obecni i potencjalni) zwrócą szczególną uwagę na warunki zatrudnienia, konsumenci – na proklienckie polityki i odpowiedzialny marketing, społeczności lokalne sprawdzą zakres i jakość wkładu organizacji w rozwój regionu, a kontrahenci i inwestorzy będą mogli poznać i ocenić zasady współpracy. Raporty niefinansowe dostarczają również informacji o zaangażowaniu na rzecz środowiska naturalnego, kluczowej kwestii dla każdego biznesu, niezależnie od sektora i coraz istotniejszej dla każdego z nas – mówi Marzena Strzelczak, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Strona internetowa konkursu: raportyspoleczne.pl.
Patronat nad konkursem objęło wiele instytucji: Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, Giełda Papierów Wartościowych, Polska Izba Biegłych Rewidentów oraz Centrum Edukacji PIBR.
W głosowaniu można wziąć udział poprzez formularz dostępny na stronie http://raportyspoleczne.pl.