Na wakacyjną praktykę do huty
Dodane przez Administrator dnia 23/08/2019 21:49:09
Są studentami AGH, Politechniki Krakowskiej im. T. Kościuszki, Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej. W sierpniu w krakowskiej hucie praktyki wakacyjne rozpoczęło kolejnych 9 młodych ludzi z krakowskich uczelni technicznych. Studiują m.in. inżynierię materiałową, mechanikę i budowę maszyn, inżynierię ciepła czy informatykę stosowaną.
W tak rozległym i różnorodnym zakładzie mają możliwość praktycznej nauki zagadnień, które znają do tej pory z teoretycznych wykładów. Konfrontują się również z wymaganiami technicznymi, jakie niesie ten specyficzny zakład, ale także z wymaganiami dotyczącymi samej pracy.
W lipcu w krakowskiej hucie podobne praktyki odbyło 10 studentów. Większość - w Zakładzie Walcownia Gorąca, a pojedyncze osoby – w Transporcie i Logistyce Wyrobów Płaskich, Jakości i Rozwoju Produktu, Energetyce i w dziale Automatyki, Informatyki Przemysłowej i Modeli.
Każdy student-praktykant ma swojego opiekuna z ramienia zakładu.
W ciągu czterech tygodni poznają nie tylko zakład, w którym odbywają praktykę, ale mają również okazję zobaczyć inne instalacje – ważne w cyklu technologicznym huty, mi.in wielki piec i stalownię.
We wrześniu studenckie praktyki wakacyjne odbędzie ich 12 kolejnych kolegów. Wielu z nich zdecydowało się na taki wybór już podczas Targów Pracy na swoich uczelniach, gdzie ze swoją ofertą prezentowały się krakowskie zakłady pracy.
* * *
Letnie praktyki to nie jedyna forma współpracy ArcelorMittal Poland z uczelniami wyższymi. Niektórzy studenci, jak studenci informatyki stosowanej AGH, chcą pisać prace magisterskie na temat wykorzystania narzędzi informatycznych w procesach zachodzących w stalowej firmie.
Każdy ze studentów będzie miał zapewnione merytoryczne wsparcie opiekuna z ArcelorMittal Poland.


Małgosia, Iga, Piotr, Jakub, Grzegorz, Adrian, Krzysztof z opiekunem Dariuszem Garusem z walcowni gorącej. Mówią, że wreszcie zobaczyli na własne oczy urządzenia i instalacje, które znają z teorii. I są pod wrażeniem dobrej organizacji produkcji i życzliwości pracowników.