KRAKOWSKA HUTA O SKŁADOWISKACH ODPADÓW – Stanowisko ArcelorMittal Poland
Dodane przez Administrator dnia 19/07/2019 19:52:42
W związku z ostatnimi doniesieniami medialnymi krakowska huta ArcelorMittal Poland chce usystematyzować i doprecyzować informacje dotyczące składowisk odpadów w Pleszowie.
+ ArcelorMittal Poland prowadzi składowiska odpadów w oparciu o obowiązujące rozporządzenie Ministra Gospodarki z 16 lipca 2015 r. ws. dopuszczania odpadów do składowania na składowiskach, zgodnie z zapisami ustawy o odpadach.
+ Krakowska huta jest zobowiązana do badania popiołów i odpadów żelazonośnych kierowanych na składowiska pod kątem kryteriów, które wynikają z obowiązującego rozporządzenia i przy użyciu metody w niej wskazanej. Gdyby rozporządzenie wskazywało inną metodę badawczą – huta stosowałaby się do niej.
+ ArcelorMittal prowadzi badania odpadów w laboratoriach posiadających akredytację w tym zakresie.
+ Inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, jako organu upoważnionego do kontroli huty, mają wgląd we wszystkie wyniki badań podczas każdej kontroli zakładu. Mogą również prowadzić kontrole niezapowiedziane, bez informowania huty o takim zamiarze.
+ ArcelorMittal Poland ewakuuje składowane na składowiskach odpady z własnej produkcji. Pozostała część to odpady nagromadzone tam w poprzednich latach, ponieważ składowiska działają od blisko 70 lat i przez większość tego okresu wykorzystywane były przez Hutę im. Lenina i jej następców.
+ W doniesieniach medialnych pojawia się wartość 14 mln ton odpadów składowanych na składowiskach. ArcelorMittal Poland składuje ok. 30–40 tys. ton odpadów rocznie. Przez 15 lat działania w Polsce firma skierowała na składowiska kilkaset tysięcy ton odpadów.
+ Co roku ewakuuje część odpadów ze składowisk – w ciągu ostatniego roku huta przekazała firmom uprawnionym do ich przetwarzania 200 tys. ton odpadów żelazonośnych
i 50 tys. ton popiołów – co jest ekwiwalentem odpadów wyprodukowanych w hucie przez okres ok. 5 lat.
+ ArcelorMittal ewakuował też dużą część odpadów z hałdy żużli hutniczych w Pleszowie (ok. 80 proc.) i jest na dobrej drodze do tego, by w okresie następnych kilku lat wyczyścić to składowisko całkowicie.
+ Krakowska huta podejmuje działania zmierzające – w długoterminowej perspektywie – do zaprzestania składowania odpadów, przekazania do przetworzenia tych już składowanych, a następnie rekultywacji
terenu.
+ Cały czas poszukuje sposobów na dalsze zagospodarowanie odpadów. Obecnie ArcelorMittal Poland prowadzi rozmowy z firmą zewnętrzną, która będzie przetwarzać odpady żelazonośne z bieżącej produkcji, bez konieczności ich składowania. Ze szlamów, dzięki bezemisyjnej technologii, odzyskiwane byłyby głównie żelazo
i cynk.
+ Ponadto latem tego roku, po modernizacji elektrociepłowni TAMEH Polska, huta zaprzestanie składowania popiołów na składowiskach – ok. 65 tys. ton masy całkowitej rocznie.
+ Docelowo, w długoterminowej perspektywie, tereny składowisk zostaną oczyszczone i poddane rekultywacji. Wymaga to jednak czasu i funduszy.
W ubiegłym roku inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska podczas kontroli krakowskiej huty pobierali do badań próby odpadów oraz wód z piezometrów (tych ostatnich dwukrotnie). Ponadto krakowska huta – zgodnie z obowiązującym ją prawem – zleciła zewnętrznemu, akredytowanemu laboratorium wykonywane co roku badanie odpadów. Przesłała również do WIOŚ całoroczny monitoring składowisk – zgodnie z zapisami ustawy o odpadach.
Kontrole WIOŚ w ubiegłym roku były tak częste, że zdecydowanie łatwiej byłoby policzyć dni, w których inspektorzy nie kontrolowali zakładów i składowisk krakowskiej huty. Także obecnie w zakładzie trwa kompleksowa kontrola Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, która obejmuje również kontrolę składowisk odpadów. Próby odpadów, które zostały pobrane ze składowisk oraz piezometrów zlokalizowanych w ich otoczeniu tym razem przebada laboratorium Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska.