Boże Ciało
Dodane przez Administrator dnia 30/05/2018 22:55:38
W tym roku Święto Najświętszych Ciała i Krwi Chrystusa obchodzimy 31 maja. Pamiątkę ostatniej wieczerzy oraz przeistoczenia chleba i wina w ciało i krew Chrystusa wobec Jego uczniów, kościół katolicki obchodzi także w Wielki Czwartek, wtedy jednak rozpamiętuje się to wydarzenie w kontekście męki Jezusa Chrystusa. Uroczystość Bożego Ciała natomiast ma charakter dziękczynny i radosny. W Polsce obchodzi się ją w czwartek po uroczystości Trójcy Świętej, 60 dni po Wielkanocy. Na ustanowienie święta miały wpływ widzenia św. Julianny z Cornillon, a także wydarzenie z 1263 r., kiedy miał miejsce cud eucharystyczny w Bolsenie, gdy hostia w rękach wątpiącego w transsubstancjację księdza zaczęła krwawić. W 1264 r. papież Urban IV bullą Transiturus ustanowił tę uroczystość dla całego Kościoła. Jako uzasadnienie podał zadośćuczynienie za znieważanie Jezusa Chrystusa w Najświętszym Sakramencie, błędy heretyków oraz uczczenie pamiątki ustanowienia Eucharystii, która w Wielki Czwartek nie może być uroczyście obchodzona ze względu na powagę Wielkiego Tygodnia. Wprawdzie ze względu na śmierć Urbana IV bulla nie została ogłoszona, weszła w życie dopiero bulla Jana XXII, a uczczenie Ciała i Krwi Chrystusa obchodzono aż do XX w. jako dwa oddzielne święta, to reforma liturgiczna papieża Pawła VI z roku 1969 połączyła oba te święta. Z Bożym Ciałem związana jest także uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa obchodzona zaraz po oktawie Bożego Ciała. W Polsce uroczystość Bożego Ciała obchodzona jest powszechnie od 1420 r. zgodnie z ustaleniami synodu gnieźnieńskiego. W późnym średniowieczu i w renesansie największym sanktuarium kultu Bożego Ciała w Polsce był poznański kościół Bożego Ciała. Ze świętem związana jest procesja z Najświętszym Sakramentem po ulicach parafii, która zatrzymuje się kolejno przy czterech ołtarzach, gdzie czytane są fragmenty Ewangeliczne związane z Eucharystią.
Marcin Pietrzyk