Nie bądź obojętny na los bezdomnych
Dodane przez Administrator dnia 09/03/2018 11:28:34
W związku z trudnym okresem dla osób bezdomnych, jakim są zimowe miesiące, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie apeluje, aby nie pozostawać obojętnym na los bezdomnych, informować o miejscach ich pobytu Dział Pomocy Bezdomnym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej lub Straż Miejską. Na terenie Nowej Huty funkcjonują 4 placówki udzielające schronienia osobom pozbawionym schronienia, które zapewniają łącznie 262 miejsca.
Pod bezpłatnym numerem telefonu alarmowego – 986 dyżurni czekają na informacje o miejscach, w których bezdomni znajdują schronienie. Strażnicy miejscy wraz z pracownikami MOPS systematycznie kontrolują miejsca, gdzie gromadzą się osoby bezdomne, informują o formach pomocy oraz zachęcają do skorzystania ze schronienia w placówkach. W sytuacji nie cierpiącej zwłoki zapewnia się takim osobom miejsca noclegowe, a w uzasadnionych sytuacjach wzywa pogotowie ratunkowe. Mieszkańcy Krakowa również mogą informować o miejscach pobytu osób bezdomnych i konieczności udzielenia im pomocy w Dziale Pomocy Bezdomnym osiedle Teatralne 24. Mieszkańcy Krakowa mogą również informować o miejscach pobytu osób bezdomnych i konieczności udzielenia im pomocy do Zespołu Streetwork Działu Pomocy Bezdomnym przy ul. Rakowickiej 21/4. Kontakt telefoniczny ze Streetworkerami pod nr telefonów 607 806 813, 607 522 912 lub 603 035 732 – wystarczy wysłać SMS lub sygnał, a Streetworkerzy oddzwonią.
Warto pamiętać, że na terenie Krakowa oprócz noclegowni funkcjonują również ogrzewalnie. Czym różnią się od noclegowni – wyjaśnia Agnieszka Pers rzecznik prasowy MOPS-u. -Ogrzewalnia świadczy usługi w okresie od 1 października do 30 kwietnia, przez 7 dni w tygodniu, w godzinach od 18:00 do 8:00 lub przez całą dobę – jeżeli na terenie gminy nie funkcjonuje noclegownia. Natomiast noclegownia czynna jest cały rok, przez 7 dni w tygodniu, w godzinach: od 1 października do 31 marca: od 18:00 do 8:00, od 1 kwietnia do 30 września: od 20:00 do 8:00. W dniu 12 maja 2017r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2017r. w sprawie standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych i ogrzewalni (Dz. U. z dn. 16 maja 2017r. poz. 953), które przesyłamy w załączeniu. Rozporządzenie szczegółowo określa standardy jakie muszą spełniać poszczególne rodzaje placówek w zakresie świadczonych usług, kwalifikacji osób świadczących te usługi oraz standardu obiektu. Najbliższa ogrzewalnia dla mężczyzn znajduje się przy ul. Wielickiej 44b w Nowej Hucie nie ma tego typu placówki.
Niestety osoby bezdomne bywają nietrzeźwe, czy osoby „pod wpływem” również mogą skorzystać z pomocy w okresie mrozów? Z informacji uzyskanych w MOPSie wynika, że osoby nietrzeźwe, które nie zagrażają zdrowiu i życiu innych osób mogą być przyjęte w ogrzewalniach przy ul. Rozrywki 1 oraz przy ul. Wielickiej 44b. Ponadto w Noclegowni przy ul. Makuszyńskiego 19a funkcjonuje 8 miejsc interwencyjnych, w ramach których możliwe jest przyjęcie osób bezdomnych pod wpływem alkoholu. Osoby bezdomne w stanie znacznego upojenia alkoholowego, których zachowanie zagraża zdrowiu i życiu innych osób przewożone są przez policję i straż miejską do Działu Opieki Nad Osobami Nietrzeźwymi Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień przy ul. Rozrywka 1.

Na terenie Nowej Huty funkcjonują 4 placówki udzielające schronienia osobom pozbawionym schronienia, które zapewniają łącznie 262 miejsca. Są to:
  1. Schronisko dla Bezdomnych Kobiet w Krakowie, ul. Sołtysowska 13 c – 55 miejsc,
  2. Noclegownia i Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn w Krakowie ul. Makuszyńskiego 19a: noclegownia – 100 miejsc, schronisko – 30 miejsc + 50 miejsc z usługami opiekuńczymi (ze względu na stan zdrowia osób, w szczególności ze względu na zagrożenie zdrowia i życia przyjmowane są osoby bezdomne ponad limit 180 miejsc i uruchomianych jest dodatkowo około 20 miejsc w schronisku oraz ok. 60 miejsc w okresie zimowym w noclegowni),
  3. Miejsca interwencyjnego schronienia dla kobiet w Krakowie, os. Krakowiaków 46 – 10 miejsc, placówka funkcjonująca corocznie od 1 listopada do 31 marca,
  4. Wspólnota Emaus w Krakowie, ul. Czeczeńska 25 – 17 miejsc, placówka niefinansowana ze środków Gminy Miejskiej Kraków.


Oprócz tego na terenie Krakowa osoby bezdomne mogą także skorzystać z pomocy w formie schronienia w następujących miejscach:
  1. Ogrzewalnia dla bezdomnych mężczyzn przy ulicy Wielickiej 44 B
  2. Ogrzewalnia przy Miejskim Centrum Profilaktyki Uzależnień dla kobiet i mężczyzn, ul. Rozrywka 1.
  3. Przytulisko dla Bezdomnych Mężczyzn w Krakowie, w tym osób niepełnosprawnych oraz osób w okresie rekonwalescencji, ul. Skawińska 4 i 6.
  4. Chrześcijański Ośrodek Pomocy Bezdomnym „Dom Łazarza” dla kobiet i mężczyzn w Krakowie, ul. Nowogródzka 8.
  5. Przytulisko Św. Brata Alberta dla Bezdomnych Kobiet w Krakowie, ul. Malborska 64b.


Wszystkie placówki zapewniające schronienie bezdomnym mężczyznom przy obecnie panujących niskich temperaturach powietrza są pełne.
Noclegowania przy ulicy Makuszyńskiego poza okresami niskich temperatura zapewnia schronienie 180 osobom, a Ogrzewalnia przy ul. Wielickiej 44 b 60 osobom.
W sytuacjach niesprzyjających warunków atmosferycznych placówki uruchamiają dodatkowe miejsca w zależności od potrzeb.
(ał)


fot autor