Konkurs historyczny dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych – Na fundamencie Krzyża. Historia Kościoła w Nowej Hucie
Dodane przez Administrator dnia 09/03/2018 11:15:30
Regulamin konkursu
1. Organizatorem konkursu jest Muzeum Historyczne Miasta Krakowa Oddział Dzieje Nowej Huty (zwane dalej Organizatorem).
2. Patronat nad konkursem sprawuje Rada Miasta Krakowa, „Głos. Tygodnik Nowohucki”, parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krakowie.
3. W konkursie biorą udział uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu Krakowa.
4. W konkursie biorą udział dwuosobowe drużyny, reprezentujące daną szkołę. Każda szkoła może wystawić maksymalnie dwie drużyny. Sposób wyłonienia reprezentacji Organizator pozostawia decyzji opiekunów merytorycznych.
W tym roku przypada 25. rocznica śmierci jednego z najbardziej znanych nowohuckich kapłanów czasów stanu wojennego, ks. Kazimierza Jancarza. Z tego powodu biografia tej postaci będzie motywem przewodnim tegorocznej edycji konkursu.
Ksiądz Kazimierz w latach 1978-1988 pracował w parafii w Mistrzejowicach, gdzie zasłynął nie tylko niezłomną postawą, lecz także licznymi dziełami miłosierdzia. Organizował zarówno pomoc dla uwięzionych, jak i rozdział darmowych leków z darów, czy kolonie dla dzieci z ubogich rodzin. Stworzył też przy parafii robotniczy uniwersytet, radiowęzeł a nawet podziemną telewizję.
Także po przeniesieniu na parafię w Luborzycy poświęcił się stworzeniu gimnazjum, biura podróży dla niezamożnych oraz wybudował Dom Spotkań Dzieła bł. Adolfa Kolpinga – kompleks zawierający sale szkoleniową, miejsca noclegowe oraz hotel.
Te jego dzieła są mniej znane niż działalność opozycyjna z lat 80. XX w., dlatego poprzez konkurs postaramy się bardziej je wyeksponować i przypomnieć.
5. Pytania konkursowe zostaną opracowane w oparciu o pięć pozycji książkowych:
a) Budujemy Koś ciół. Współczesna architektura sakralna w Nowej Hucie (katalog wystawy), Kraków 2010, całość.
b) Nowa Huta dla Wolnej i Niepodległej, Kraków 2014, s. 43 – 68 (rozdział „Fenomen kościoła w Mistrzejowicach”).
c) Ksiądz Kazimierz, Kraków 2014, s. 42-49, 73-91, 96-99, 130-136.
d) ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski, Księża wobec bezpieki na przykładzie archidiecezji krakowskiej, Kraków 2007, rozdział II: Kryptonim „Kurier”. Inwigilacja księdza Kazimierza Jancarza, s. 57–73.
e) Jerzy Sadecki, Nowa Huta: ziarna gniewu, ziarna nadziei, s. 66-77.
f) Kościół a ludzie pracy w świadectwach. Kraków – Nowa Huta 13.12.1981 – 9.05.1988 : w 30 rocznicę stanu wojennego w Polsce / zebr. Władysław Palmowski, Kraków 2011, s. 116-129.
6. Zgłoszenia drużyn szkolnych do konkursu przyjmowane będą do 20 kwietnia 2018 r. na adres Organizatora: nowahuta@mhk.pl (w temacie wiadomości proszę wpisać: „Konkurs Na fundamencie Krzyża”). W zgłoszeniu powinna znaleźć się nazwa i adres szkoły, imię i nazwisko opiekuna merytorycznego, imiona i nazwiska członków drużyn oraz numer telefonu kontaktowego.
7. Konkurs przeprowadzony będzie 27 kwietnia 2018 r. (początek o godzinie 10.00) w siedzibie Organizatora (os. Słoneczne 16) i składać się będzie z dwóch etapów:
a) Etap I, w którym biorą udział wszystkie zgłoszone drużyny, składa się z 3 pytań dla każdej drużyny. Za każde pytanie drużyna może uzyskać 2 punkty. Do drugiego etapu przechodzą 3 drużyny z największą ilością punktów. Jeśli konieczna będzie dogrywka, każda drużyna uczestnicząca w dogrywce otrzyma dodatkowe pytania, za które uzyskać można po jednym punkcie. Pytania zadawane będą aż do wyłonienia zwycięzcy dogrywki. Do drugiego etapu zwycięskie drużyny przechodzą z premią punktową za uzyskane miejsce, odpowiednio: za I
miejsce – 3 pkt., za II miejsce – 2 pkt., za III miejsce – 1 pkt.
b) Etap II (finałowy) składa się z pięciu rund, w której każda z drużyn otrzymuje po jednym pytaniu, za które może uzyskać maksymalnie 2 punkty. Zwycięzcą zostaje drużyna z największą ilością punktów. W przypadku uzyskania przez drużyny tej samej ilości punktów, przeprowadzona zostanie dogrywka na takich samych zasadach jak w etapie pierwszym, aż do wyłonienia laureatów I, II i III miejsca.
8. W skład jury konkursu wchodzą: Jan L. Franczyk (redaktor naczelny „Głosu. Tygodnika Nowohuckiego”), ks. Stanisław Puzyniak (proboszcz parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Nowej Hucie), Krzysztof Ridan (filmowiec, reżyser słuchowisk radiowych), Maria Wąchała-Skindzier (historyk, kierownik nowohuckiego oddziału Muzeum Historycznego Miasta Krakowa), Piotr Kapusta (historyk, pracownik nowohuckiego oddziału Muzeum Historycznego Miasta Krakowa), Maciej Miezian (historyk sztuki, pracownik nowohuckiego oddziału Muzeum Historycznego Miasta Krakowa).
9. Nagrody, ufundowane przez Radę Miasta Krakowa oraz Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, przyznane zostaną laureatom II etapu konkursu. Wartościowość nagród zależeć będzie od zajętego miejsca.
10. Szczegółowe informacje można uzyskać w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa Oddział Dzieje Nowej Huty pod numerem tel.: 12-425-97-75 w godzinach od 9.00 do 17.00 lub mailowo: nowahuta@mhk.pl
(f)