Relacja z uroczystości 100 urodzin płk. Mieczysława Heroda – RÓWIEŚNIK NIEPODLEGŁEJ – NOWOHUCIANIN ROKU
Dodane przez Administrator dnia 23/02/2018 22:53:17
20 lutego br. płk. Mieczysław Herod zamieszkały przy ul. Narciarskiej w Czyżynach ukończył 100 lat jest od 1950 roku związany z Nową Hutą. Urodził się w 1918 roku, jeszcze pod zaborami, ale w tym roku Polska właśnie odzyskała niepodległość i co podkreślał sam Jubilat przyniósł swojej Ojczyźnie niepodległość. Na pewno przyczynił się do jej obrony i walki o suwerenność Polski. Brał udział w kampanii wrześniowej jako dowódca działonu strzelający do czołgów gen von Lista pod Pszczyną. Później przedostał się na Bliski Wschód i brał udział w bitwie pod Tobrukiem, a następnie pod Monte Cassino. Sylwetkę płk. Mieczysława Heroda przybliżono wcześniej na łamach „Głosu – Tygodnika Nowohuckiego”. Dzisiaj zamieszczamy relację z uroczystości obchodów 100 rocznicy Jego urodzin podczas której odebrał Tytuł Nowohucianina Roku z rąk Jana L. Franczyka red. Naczelnego „Głosu Tygodnika Nowohuckiego” i red. Sławomira Pietrzyka prezesa Stowarzyszenia Moja Nowa Huta.
W minioną sobotę w domu Jubilata odbyła się uroczystość obchodów 100–lecia urodzin. Jubilat usiadł na honorowym miejscu, a obok niego prof. Wojciech Narębski, jego towarzysz broni spod Monte Cassino. Na wstępie Wojewoda Małopolski Piotr Ćwik odczytał list od senator Anny Anders sekretarza stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, która jako córka dowódcy pod rozkazami którego walczył Mieczysław Herod przekazała mu najlepsze życzenia zdrowia. Jan Sroka radca szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych przekazał Jubilatowi piękny Ryngraf z adresem od Jana J. Kasprzyka Szefa Urzędu. Życzenia przekazał też Rafał Dyrcz naczelnik Archiwum IPN w Krakowie. Na uroczystość przybyło trzech generałów: Edward Gruszka gen. broni b. dowódca 2 Korpusu Zmechanizowanego, gen. dyw. Cezary Podlasiński b. dowódca Komponentu Lądowego i gen. bryg. Sławomir Kowalski obecny dowódca Centrum Operacji Lądowych, którzy z szacunkiem przekazali pozdrowienia od żołnierzy. Do tych życzeń dołączył się płk. Mieczysław Żal szef Sztabu Wojewódzkiego w Krakowie. Ksiądz płk. Piotr Sroka proboszcz parafii Wojskowej pw. Św. Agnieszki pobłogosławił Jubilatowi i zebranym.
Istotnym akcentem uroczystości było wystąpienie wiceprzewodniczącego Rady Miasta Krakowa Sławomira Pietrzyka, który życzył 200 lat życia Jubilatowi i razem z radnym Janem L. Franczykiem złożył życzenia w imieniu Rajców Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa. Ich życzenia były podwójne, bo przekazali Jubilatowi Tytuł Nowohucianina Roku w imieniu Kapituły reprezentującej redakcję „Głosu Tygodnika Nowohuckiego” i Stowarzyszenia „Moja Nowa Huta”. Jubilatowi wręczyli Medal Nowohucianina Roku wraz ze specjalnym Certyfikatem.
Kolejnym akcentem nowohuckim było wręczenie adresu od kombatantów zrzeszonych w Małopolskiej Fundacji Dom Kombatanta RP Muzeum Czynu Zbrojnego i Kole Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej przez kpt. Franciszka Baryłę i Kustosza wspomnianego muzeum Zdzisława Furgała.
Mocną reprezentację na Jubileuszu wystawiła Skawina. Życzenia Jubilatowi przekazali burmistrz Paweł Kolasa, za-ca burmistrza Norbert Rzepisko i przewodniczący Rady Miejskiej Witold Grabiec. Hm.  Kazimierz Dymanus reprezentujący NZH Czerwone Maki im. Bohaterów pod Monte Cassino ze Skawiny wraz ze swoimi harcerzami uhonorowali Jubilata okolicznościowym odznaczeniem i przekazali życzenia.
Życzenia złożyli także: Gniewomir Rokosz z Instytutu Tradycji RP i Samorządu Terytorialnego, Jan Manterys dyr. SP im. Obrońców Tobruku z Bukowskiej Woli, Andrzej Furman i Przemysław Kopij z redakcji „Ułana Karpackiego”, Robert Gancarczyk z Grupy Rekonstrukcyjnej Karpaty, Mirosław Kucharski ze Stowarzyszenia Ułanów Karpackich.
Na uroczystości Jubileuszowe 100-lecia urodzin Mieczysława Heroda, przybyła także licznie Jego rodzina. Młodszy syn Krzysztof Herod poprowadzi imprezę, a drugi syn Bogusław przy współpracy z krakowskimi filatelistami wydał z okazji Jubileuszu znaczek i kartę pocztową ze zdjęciem młodego Mieczysława Heroda na koniu i napisem „Urodziłem się w niewoli, a żyję w wolnej Polsce!!!”. Kartę rozdawano wśród gości z autografem Jubilata. Brat Mieczysława, Edward Herod młodszy od niego o 20 lat przekazał mu piękną szablę. Kuzyn Zbyszek Heród (takie nazwisko nosi część rodziny z rejonu Skały) wraz z żoną Marią ufundowali olbrzymi kosz 100 biało-czerwonych róż.
Marcin Pietrzyk


fot. Sławomir Pietrzyk