W Zespole Szkół Ekonomicznych nr 2
Dodane przez Administrator dnia 03/02/2018 00:12:33
10. Jubileuszowe Prezentacje Nowohuckich Szkół Ponadgimnazjalnych
W czwartek, 8 lutego 2018 roku w godz. 8.00- 14.00 w Zespole Szkół Ekonomicznych nr 2 (os. Spółdzielcze 6) odbędą się Prezentacje Nowohuckich Szkół Ponadgimnazjalnych. W tym roku będą miały szczególny, jubileuszowy charakter. Odbywać się będą pod hasłem „10-te Prezentacje w 100 lecie odzyskania niepodległości”. Towarzyszyć im będą liczne atrakcje, związane z rocznicą odbudowy państwa polskiego. Swoją obecność zapowiedział Konsul Generalny Stanów Zjednoczonych w Krakowie, Walter Braunohler, przedstawiciel kraju, który udzielił Polsce znaczącego wsparcia w dziele jej odbudowy i po 100 latach jest jej najbliższym sojusznikiem. Uroczyste otwarcie Jubileuszowych Prezentacji odbędzie się o godzinie 10.00.
Organizacja prezentacji to kolejny krok Zespołu Szkół Ekonomicznych Nr 2 im. I. Daszyńskiego w Krakowie w zakresie utrzymania pozytywnych relacji szkoły ze środowiskiem lokalnym. Ta cykliczna impreza organizowana jest w celu stworzenia platformy informacyjnej umożliwiającej realizację aspiracji edukacyjnych gimnazjalistom klas trzecich, a rynkowi usług edukacyjnych z dzielnicy Nowa Huta ułatwienia prezentacji swojej oferty i dorobku w należytej oprawie.
Projekt przyjął formę targów edukacyjnych, podczas których wystawcami są licea ogólnokształcące, technika, szkoły zawodowe, centra doskonalenia zawodowego oraz placówki i organizacje wspierające pracę szkół w dzielnicy. Zespół Szkół Ekonomicznych nr 2 w Krakowie - gospodarz targów, daje wystawcom możliwość zaprezentowania się w postaci niekonwencjonalnej, ciekawej i inspirującej do doskonalenia właściwego wyboru dalszego kierunku kształcenia przez kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych. O sukcesie przedsięwzięcia świadczy to, że z roku na rok bierze w nim udział coraz to liczniejsza grupa uczniów z Krakowa i okolic.
(f)