Zielona inicjatywa
Dodane przez Administrator dnia 29/12/2017 18:44:17
Tworzenie ogrodów społecznych,  warsztaty dla dzieci i dorosłych, ciekawe konkursy, wspólne sadzenie drzewa czy wreszcie nakręcenie filmu „Zielona Nowa Huta” – to tylko niektóre z inicjatyw podejmowanych w ramach realizowanego przez Fundusz Partnerstwa oraz Towarzystwo Ratowania Kultury w Nowej Hucie projektu „Zielona inicjatywa”.  Łącznie w „zielonych wydarzeniach” wzięło udział około pół tysiąca osób.
Ta integracja przez zieleń spotkała się z bardzo pozytywnym i entuzjastycznym przyjęciem przez mieszkańców Nowej Huty. Dzięki dobrej organizacji projekt trafił do licznej i bardzo zróżnicowanej grupy nowohucian. W projekcie wzięło udział ponad 100 przedszkolaków, prawie 200 uczniów nowohuckich szkół oraz dorośli w bardzo różnym wieku.
-Nowohucka "Zielona inicjatywa" ma na celu aktywizację mieszkańców Nowej Huty do podejmowania wspólnych działań na rzecz poprawy jakości życia w mieście. W okresie budowania społeczeństwa obywatelskiego i kiełkowania świadomych postaw obywatelskich, w okresie kiedy społeczeństwo uczy się odpowiedzialności za wspólne sprawy, wydaje się słusznym generowanie działań dla „wspólnego dobra”. Ten projekt wyraźnie pokazał, że „czyn społeczny” wychodzi z cienia i zyskuje nowe brzmienie. W ramach „Zielonej inicjatywy” wspólnie z mieszkańcami Nowej Huty zadbaliśmy m.in. o ogrody społeczne na os. Górali, os. Sportowym i os. Na Skarpie. Nowohucianie niezwykle chętnie włączyli się w pielęgnację osiedlowych ogródków. Zorganizowane zostało 9 warsztatów ogrodniczych i 3 pikniki sąsiedzkie. – mówi Anna Woźniak-Lubaś, Prezes Funduszu Partnerstwa.
Ogólnie w ramach projektu odbyło się wiele różnych wydarzeń.  Wśród  nich oczywiście te dla najmłodszych. – Słowa czym skorupka za młodu nasiąknie- to nie pusta dewiza. Zdajemy sobie doskonale sprawę, że praca z dziećmi to inwestycja w przyszłość. Dlatego w ramach projektu przeprowadzono szereg działań skierowanych do najmłodszych. Wśród nich warsztaty dotyczące ogrodów społecznych, na których dzieci nie tylko dowiedziały się czym są ogrody, ale również przekonały się, że najwięcej mogą osiągnąć współpracując ze sobą nawzajem. W tych warsztatach wzięło udział około 150 dzieci z SP 80 i SP 86. Ta część projektu nie udała by się bez zaangażowania nauczycieli- chcemy przy tej okazji podziękować nauczycielkom: Dorocie Pąchalskiej z SP 86 i Tatianie Muszyńskiej z SP 80. W ramach projektu odbyły się również warsztaty dla przedszkolaków, na których najmłodsi dowiedzieli się jak wspólnie działać dla dobra  środowisko. Łącznie w projekcie wzięło udział około 120 przedszkolaków z SP 92,33 i 151 – opowiada KasiaWychowaniec z Funduszu Partnerstwa?.
W ramach projektu powstały również narzędzia edukacji ekologicznej;(książka Terra z Lasu, Bajka Kamishibai Opowieści z Podwórka i inne, które można bezpłatnie pobrać na stronie internetowej www. ffp.org.pl
Warto też wspomnieć, że nowohuckie dzieci świętując „Dzień drzewa” odbyły ciekawą lekcję dendrologii oraz wspólnie posadziły buka.
Również dorośli mieszkańcy Nowej Huty mogli w ramach projektu wziąć udział w ciekawych warsztatach dot. planowania strategicznego, zakładania ogrodów społecznych i tworzenia zielonych inicjatyw. W tych warsztatach udział wzięło około 20 osób. – Tego typu spotkania są bardzo cenne. Często mamy pomysł i nie wiemy co dalej! Na tych warsztatach dowiedziałam się jak przekuć pomysł na działanie, gdzie szukać wsparcia czy też środków przy tworzeniu zielonych inicjatyw. Niewątpliwą wartością dodaną było spotkanie osób, które myślą podobnie. – mówi jedna z uczestniczek warsztatów. Projekt wyraźnie pokazał, że nowohucianie i ci mali i ci duzi zauważają i doceniają nowohucką zieleń. Stworzył również warunki do spotkań dla „zielonych nowohucian” stał się dla nich impulsem do działania. – Takie było jedno z głównych założeń; wyciągnąć mieszkańców z domu, zaktywizować ich i pokazać, że lepiej spędzać czas na łonie przyrody niż w galeriach handlowych. Bardzo się cieszymy, ze to się udało – mówi Elżbieta Urbańska-Kłapa z TRKNH
Jednak „Zielona inicjatywa” to nie tylko warsztaty i spotkania. W ramach projektu nakręcony został wyjątkowy film, który prezentuje nowohuckie inicjatywy lokalne pod wspólnym hasłem "Zielona Nowa Huta". - Założeniem jest pokazanie, że Nowa Huta jest najbardziej zieloną częścią Krakowa i ma wielki potencjał by stać się modelowym przykładem zielonego zrównoważonego miasta, którego priorytetem jest dbałość o ochronę środowiska (czyste powietrze, woda, zachowanie walorów przyrodniczych), dziedzictwa kultury, zrównoważony transport, tereny zielone, edukację i zaangażowanie mieszkańców, wszystkich pokoleń w działania na rzecz swojej "małej ojczyzny". W filmie pokazujemy wybrane miejsca i inicjatywy, które zostały skomentowane przez ekspertów (specjalistów i praktyków). Film skierowany jest do szerokiej publiczności - nie tylko mieszkańców Nowej Huty, ale także innych miast Polski i Europy poprzez uniwersalny przekaz "Twórzmy zieloną przestrzeń i zielone miasta - wtedy nasze życie będzie zdrowsze, piękniejsze, bardziej wartościowe i z korzyścią dla przyszłych pokoleń".- mówi Anna Woźniak-Lubaś. Film można obejrzeć na youtube.
W ramach projektu zrealizowana  została również pierwsza edycja konkursu fotograficznego na „Drzewo Nowej Huty”, połączona z wernisażem prac. Zwycięskie drzewa oznaczone zostaną specjalnymi tabliczkami.
Nowohucianie wyraźnie zjednoczyli się wokół "Zielonej Inicjatywy". Najważniejszym efektem finalnym projektu są nie nowopowstałe ogrody czy film - choć te efekty da się zmierzyć i zaprezentować. To co udało się osiągnąć to integracja nowohucian wokół zieleni. Choć formalnie projekt kończy się wraz z końcem roku wyraźnie widać, że to co zostało zasiane kiełkuje w nowych znajomościach, nowych pomysłach, ciekawych zielonych inicjatywach. Dzięki projektowi nie tylko posadzone zostało nowe drzewo, czy stworzone ogrody społeczna ale również udało się stworzyć grupę ludzi, która w sposób świadomy będzie o to drzewo  czy też te ogrody dbać. Najlepszym chyba jego podsumowaniem jest wypowiedź jednego z uczestników warsztatów:
- Mamy szczęście mieszkać w przepięknej dzielnicy, projekt "Zielona Inicjatywa" pomógł nam to zauważyć i docenić. Wiemy, że nie warto pędzić - ale i tak wszyscy pędzimy. Kiedy człowiek bierze do ręki motyczkę, kiedy sadzi kwiaty - jak my tu w naszym ogrodzie wtedy przypomina mu się, że jest częścią przyrody bez względu na to jak bardzo pochłonęła go cywilizacja. Bardzo się cieszę, że są takie projekty jak "Zielona Inicjatywa", które inspirują nas do zmiany perspektywy.
(ał)