Nowa Huta 2.0 – rozwijamy pasje i poznajemy dzielnicę
Dodane przez Administrator dnia 11/10/2017 21:23:36
Od września realizowany jest projekt edukacji kulturowej Nowa Huta 2.0, skierowany do ponad 30 uczniów klas 4-6 szkół podstawowych. Organizują go animatorzy i nauczyciele z Ośrodka Kultury im. C. K. Norwida, Szkoły Podstawowej nr 92 im. Bohaterów Westerplatte i Publicznej Szkoły Podstawowej Sióstr Salezjanek im. bł. Laury Vicuna.
Podczas zajęć, których tematykę wybrali sami uczestnicy, dzieci rozwijają swoje pasje i poznają przy tym część Krakowa, w której mieszkają i uczą się. Projekt Nowa Huta 2.0 jest częścią programu SYNAPSY 2017 – program rozwoju edukacji kulturowej w Małopolsce, realizowanego przez Małopolski Instytut Kultury w Krakowie w ramach prowadzonego i dofinansowanego przez Narodowe Centrum Kultury programu Bardzo Młoda Kultura 2016-2018.
Zajęcia w ramach projektu odbywają się w soboty. W ramach wrześniowej części projektu odbyły się dwa spotkania w Ośrodku Kultury im. C. K. Norwida. Podczas pierwszego z nich poznawano zainteresowania i pasje uczestników, a także przygotowano mapy mentalne Nowej Huty, które pozwoliły określić co dzieci wiedzą o swojej „małej ojczyźnie”. Na tej podstawie realizujący projekt przygotowali propozycje sześciu zajęć, które były odpowiedzią na zainteresowania dzieci i równocześnie pozwalały na lepsze poznanie Nowej Huty. Głównym punktem drugiego spotkania było przedstawienie uczestnikom propozycji zajęć, a następnie wybór czterech z nich, które odbędą się w październiku.
Drogą głosowania przy pomocy fasolek dzieci zadecydowały, że chcą uczestniczyć w: zajęciach terenowych na Łąkach Nowohuckich polegających na poznawaniu miejscowych roślin i zwierząt, połączonych z wycieczką rowerową dla chętnych; warsztatach filmowych, podczas których stworzą film o Nowej Hucie, poznając tajniki charakteryzacji i udźwiękowienia filmu; warsztatach fotograficznych w schronach pod Centrum Administracyjnym Kombinatu oraz grze terenowej w najstarszej części dzielnicy, dotyczącej jej historii.
Podczas wspólnych zajęć nie brakuje nigdy zajęć integracyjnych, dobrej zabawy, różnych pyszności, a przede wszystkim uśmiechu na twarzach uczestników i prowadzących. Organizatorzy w przyszłości chcą realizować kolejne edycje projektu, rozwijając jego formułę i rozszerzając zasięg.
(jk)