MŁODZIEŻ O KOŚCIELE W NOWEJ HUCIE
Dodane przez Administrator dnia 05/05/2006 18:38:21
W czwartek, 27 kwietnia br., w 46. rocznicę obrony krzyża w Nowej Hucie, odbył się finał II edycji historycznego konkursu „Nowa Huta na fundamencie Krzyża. Historia Kościoła, parafii i duszpasterzy”. Konkurs, organizowany pod patronatem Rady Miasta Krakowa, przeznaczony jest dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.
Rozszerzona zawartość newsa
Tegoroczny finał zorganizowany został w nowohuckim oddziale Muzeum Historycznego Miasta Krakowa. Do finałowych zmagań przystąpiły reprezentacje trzech gimnazjów i czterech szkół ponadgimnazjalnych. Uczestnicy odpowiadali na wylosowane przez siebie pytania, a odpowiedzi oceniało jury w składzie: red. Jan L. Franczyk (przewodniczący), radny Miasta Krakowa Maciej Twaróg oraz pracownicy Muzeum Historycznego historyk Leszek Sibila i historyk sztuki Maciej Miezian.
W kategorii gimnazjów najlepszymi okazali się: Ewa Janczy, uczennica Gimnazjum nr 17 (opiekun Magdalena Kunysz) oraz Andrzej Drożdż, Krzysztof Bokwa i Grzegorz Bonar z Gimnazjum nr 33 (opiekun s. Barbara Fila). Oba gimnazja zajęły równorzędne pierwsze miejsca. Na miejscu drugim uplasowała się reprezentacja Publicznego Salezjańskiego Gimnazjum w składzie: Justyna Kałuża i Bartłomiej Wilk (opiekun Małgorzata Wyrozumska).
W kategorii szkół ponadgimnazjalnych również przyznano dwie równorzędne pierwsze nagrody: dla reprezentacji X Liceum Ogólnokształcącego w składzie: Jarosław Klaś, Paulina Mostek i Weronika Baran (opiekun Henryka Kohut) oraz dla reprezentacji Publicznego Salezjańskiego Liceum Ogólnokształcącego w składzie: Natalia Mrowca, Małgorzata Zalas i Michał Drewniak (opiekun Małgorzata Wyrozumska). Miejsce drugie zajęła reprezentacja Technikum Komunikacyjnego nr 25 przy Zespole Szkół nr 1 w składzie: Tomasz Nowak, Michał Królik i Weronika Maciejewska (opiekun ks. Paweł Nejman). Na miejscu trzecim uplasowała się reprezentacja Zespołu Szkół Poligraficzno-Księgarskich w składzie: Katarzyna Zych, Michalina Świder i Natalia Knecht (opiekun Dariusz Gorajczyk).
Jak podkreślili członkowie jury, etap finałowy był trudny, gdyż wymagał dobrej znajomości skomplikowanych niekiedy wątków historii Kościoła na terenie Nowej Huty w latach komunizmu, a niektórzy uczniowie zadziwiali wręcz znajomością przedmiotu. Warto podkreślić, że wśród najlepszych znaleźli się uczniowie szkół zlokalizowanych w Krakowie, którzy swoje zafascynowanie dziejami Nowej Huty przekuli na konkursowy sukces.
Po zakończeniu konkursu jego uczestnicy udali się do kościoła Najświętszego Serca Pana Jezusa, gdzie odprawiona została Msza św. w rocznicę obrony krzyża. W rocznicowej Mszy św. udział wzięli uczestnicy obrony krzyża w 1960 roku, radni Miasta Krakowa i przedstawiciele nowohuckich Rad Dzielnic. Po zakończeniu nabożeństwa laureaci konkursu, w obecności proboszcza parafii ks. Stanisława Puzyniaka, otrzymali nagrody książkowe ufundowane przez Wydział Edukacji Urzędu Miasta i Radę Miasta Krakowa.
Wzruszającym akcentem było odczytanie przez przedstawicieli obrońców krzyża specjalnego adresu z podziękowaniem dla obecnego na nabożeństwie Jerzego Ridana, za jego wieloletnie wspieranie pamięci o ludziach, którzy w roku 1960 nie zawahali się stanąć w obronie znaku swojej wiary. Podziękowali także za książkę: „Krzyż Nowohucki. Dzieje walk o wiarę i wolność”, którą Jerzy Ridan przygotował na 46. rocznicę obrony Krzyża (książkę recenzujemy obok).
Uroczystość zakończyło procesjonalne przejście pod historyczny krzyż stojący obok kościoła, gdzie odmówiono różaniec i złożono wiązanki kwiatów.
- Bardzo się cieszę, że konkurs spotyka się z dużym zainteresowaniem zarówno nowohuckiej jak i krakowskiej młodzieży – powiedział nam pomysłodawca konkursu, radny Miasta Maciej Twaróg. – Widziałem wzruszone twarze starszych już ludzi siedzących w kościele. Widziałem jak szczerze oklaskiwali ekipy poszczególnych szkół. Jestem przekonany, że byli szczęśliwy widząc, że ich walka o wiarę i godność nie idzie w zapomnienie. Że wyrasta pokolenie, które zachowa ich czyny w pamięci – dodał radny Twaróg.
(f)