JÓZEF PILCH NOWOHUCIANINEM ROKU 2012
Dodane przez Administrator dnia 18/01/2013 13:00:53
W minioną niedzielę w Hotelu „Santorini”, podczas gali organizowanej przez „Głos - Tygodnik Nowohucki” wręczono tytuł Nowohucianina Roku przyznawany od 1994 roku przez Kapitułę. Nowohucianinem Roku 2012 został Józef Pilch wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa. Tytuł wraz z okolicznościowym Medalem wręczyli redaktor naczelny Tygodnika Jan L. Franczyk oraz senator RP Mieczysław Gil laureat Tytułu w 2011 roku.
Józef Pilch, urodził się w 1957 r. w Krakowie w naszym nowohuckim szpitalu im. Stefana Żeromskiego. Lata dzieciństwa spędził w Nowej Hucie na os. Słonecznym. Tam też uczęszczał do szkoły podstawowej nr 105. Od trzeciej klasy szkoły podstawowej grał wraz z ojcem w orkiestrze dętej Huty im. Lenina. W klubie sportowym Wanda grał w siatkówkę. Jako młody człowiek wspomagał swoją mamę w wielu inicjatywach charytatywnych miedzy innymi podczas pomocy w domu dziecka, a także starszym samotnym osobom. Ukończył Technikum HiL o specjalności elektromonter. W 1976 r. poznał najpiękniejszą dziewczynę w Nowej Hucie Krystynę i jest z nią szczęśliwy do dnia dzisiejszego. Jest magistrem inżynierem ukończył studia inżynierskie o specjalności transport i logistyka oraz magisterskie o specjalności ekonomia i organizacja przedsiębiorstw. Karierę zawodową rozpoczął pracą w Hucie im. Lenina na wydziale Walcowniczym. Następnie pracował w firmie „Transbud” Nowa Huta, aby ostatecznie podjąć pracę w „Chemobudowie” Kraków S.A jako kierownik transportu. W tym czasie wyjechał do pracy za granicę. Po powrocie do kraju objął stanowisko Dyrektora Zaplecza Technicznego i Usług w „Chemobudowie” SA, którą pełni do dzisiaj. Jednocześnie wznowił działalność społeczną i sportową. Jest do dnia dzisiejszego działaczem NSZZ „Solidarności”, brał udział w strajku w czasie stanu wojennego.
W działalności społecznej wspiera Stowarzyszenie Bezrobotnych i Pokrzywdzonych przez Los, Krakowską Radę Niepełnosprawnych, której prezesem jest Pani Zofia Sawa. Ściśle współpracuje z Krakowskim Związkiem Emerytów, Rencistów i Osób Niepełnosprawnych, któremu liderują Elżbieta Pyka oraz Barbara Bzdręga. Pomaga dzieciom z Fundacji „Prometeusz”. Jest Honorowym Przyjacielem Wadowa. Wspiera sąsiednie osiedla Łuczanowice, Luboczę, Grębałów, Wadów i Pleszów. Jest członkiem Klubu Sportowego Wanda, a także Honorowym Prezesem Speedway Wanda. Wspiera wszystkie inicjatywy sportowe na terenie Nowej Huty. Do ulubionych sportów należą: siatkówka, koszykówka, piłka ręczna oraz żużel. Współpracował także z Klubem Szermierczym „Zerwikaptur”.
Za namową przyjaciela śp. Zbigniewa Wassermanna zaangażował się w działalność polityczną i wstąpił do Partii Prawo i Sprawiedliwość. W 2006 roku wystartował w wyborach do Rady Miasta Krakowa i z trzeciej pozycji wygrał z najlepszym wynikiem. W latach 2009/2010 miał zaszczyt pełnić funkcję Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa. Jako radny pomaga domom kultury, teatrom, domom dziecka, miejskim ośrodkom pomocy społecznej i krakowskim szpitalom. Od 2006 roku jest członkiem Rady Społecznej Szpitala im. Żeromskiego. W roku 2007 uczestniczył w pracach Komitetu Organizacyjnego Samorządowego Konkursu Nastolatków „8 Wspaniałych”. W 2009 roku przewodniczył Kapitule Honorowego Tytułu „Przyjaciel Sportu”. Obecnie jest wiceprzewodniczącym Rady Miasta Krakowa i działa m.in. w Komisjach Sportu Turystyki i Kultury Fizycznej, Komisji Zdrowia, Infrastruktury oraz Budżetowej - wspierając swoje ambitne zamierzenia na rzecz nowohuckiego sportu i służby zdrowia oraz organizacji pozarządowych i społeczności lokalnych. Otrzymał wiele wyróżnień m.in. Serce za serce od Krakowskiej Fundacji Prometeusz, Bractwa Kurkowego, Kongregacji Kupieckiej, oraz wiele odznaczeń państwowych, samorządowych i społecznych. Teraz otrzymał bezcenny jak sam podkreślił w swojej wypowiedzi Tytuł Nowohucianina Roku 2012.
Żonaty z Krystyną absolwentką prawa administracyjnego dbającej o ciepło domowego ogniska. Córka Ania jest absolwentką Politechniki Krakowskiej Wydziału Inżynierii Lądowej, posiada także ukończony drugi fakultet Informatykę.
Józef Pilch posiada wiele pasji. Przez lata wręcz „pożerał” książki. Sprawia mu dużą przyjemność dbałość o przydomowy ogródek. Tą pasją zaraża innych, włączając się w organizację konkursów na przydomowe ogródki. Lubi gotować, a Jego gulasz i bitki zdobyły już niejedno podniebienie. Jego motto „Steruj własnym postępowaniem pamiętaj, że Cię widzą i opisują inni”.
(SP)


Fot. Marcin Pietrzyk