[2021.10.22] Zapis windykacyjny na rzecz przyszłych spadkobierców
Dodane przez Administrator dnia 24/10/2021 19:03:57
Jestem w ciąży. Czy windykacyjny zapis mieszkania (dokonany w sporządzonym obecnie testamencie notarialnym) na rzecz mojego nieurodzonego, a nawet niepoczętego jeszcze dziecka będzie ważny?

Tak, pod warunkiem że w chwili otwarcia spadku (czyli w chwili śmierci spadkodawcy/zapisodawcy) dziecko będzie żyło lub będzie już poczęte (i później urodzi się żywe). Zgodnie z treścią art. 927 § 1 Kodeksu cywilnego, „nie może być spadkobiercą osoba fizyczna która nie żyje w chwili otwarcia spadku, ani osoba prawna, która w tym czasie nie istnieje”, przy czym wedle § 2 tegoż przepisu „dziecko w chwili otwarcia spadku już poczęte może być spadkobiercą, jeżeli urodzi się żywe”. Na podstawie art. 924 k.c., „spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy”, zaś „spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku” (art. 925 k.c.). W oparciu o art. 9815 k.c. „przepisy o powołaniu spadkobiercy, przyjęciu i odrzuceniu spadku, o zdolności do dziedziczenia i o niegodności stosuje się odpowiednio do zapisów windykacyjnych”. Podsumowując, przyszły spadkodawca może wskazać w testamencie jako swojego spadkobiercę lub zapisobiercę dowolną osobę fizyczną – niekoniecznie żyjącą w chwili sporządzenia testamentu – byleby ta osoba została dostatecznie określona (np. „dziecko mojej córki”) i żyła w chwili jego śmierci (lub została do tego dnia poczęta i później urodziła się żywa).
(sp)