[2019.10.11] Emerytura nie jest przymusowa
Dodane przez Administrator dnia 11/10/2019 21:49:29
Jestem rencistą III grupy (dożywotnia renta powypadkowa). W międzyczasie z powodów zdrowotnych (zawał serca), otrzymałem na komisji lekarskiej dodatkowo grupę II. Mam 67 lat, pracuję w zakładzie pracy chronionej – w ten sposób spełniam się zawodowo. Zakład, w którym pracuję, uważa, że osiągnąłem wiek emerytalny i chce, żebym przeszedł na emeryturę. Czy muszę się na to zgodzić?

W orzecznictwie sądowym już dawno wykrystalizowała się linia orzecznicza, zgodnie z którą samo tylko osiągnięcie wieku emerytalnego i nabycie prawa do emerytury nie może stanowić wyłącznej wypowiedzenia umowy przez pracodawcę na podstawie art. 45 par. 1 Kodeksu pracy (tak np. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 25 stycznia 2012 r., sygn. II PK 104/11; wyrok SN z dnia 4 listopada 2004 r., sygn. I PK 7/04). Oczywiście może się zdarzyć, że z biegiem czasu po stronie pracownika pojawiają się okoliczności o charakterze obiektywnym (w tym i wynikające z wieku), skutkujące np. niewłaściwym wykonywaniem przez niego obowiązków pracowniczych czy obniżeniem wydajności, ale w takim przypadku to one muszą być wskazane jako podstawa wypowiedzenia, a nie wiek jako taki.
(sp)