[2019.09.13] Ogłoszenie o postępowaniu spadkowym
Dodane przez Administrator dnia 18/09/2019 12:33:31
Staram się o prawo do spadku po pradziadku i babci. Sąd żąda ustalenia adresów spadkobierców. Nie znam i nie potrafię ustalić tych adresów. Większość spadkobierców nie żyje, a te adresy, które znałem, to podałem. W jakich sytuacjach (i na jakiej podstawie) można wnioskować do sądu o przywołanie spadkobierców przez ogłoszenie w prasie?

Zacznijmy od tego, że zgodnie z treścią art. 669 Kodeksu postępowania cywilnego, „sąd spadku wydaje postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku po przeprowadzeniu rozprawy, na którą wzywa wnioskodawcę oraz osoby mogące wchodzić w rachubę jako spadkobiercy ustawowi i testamentowi”. We wniosku o stwierdzenie nabycia spadku jako zainteresowanych w sprawie należy więc wskazać znanych wnioskodawcy żyjących spadkobierców spadkodawcy, a zatem jeśli np. po pradziadku dziedziczył jego syn (Pana dziadek), który już nie żyje, to trzeba wskazać dalszych, znanych Panu żyjących spadkobierców pradziadka. Na podstawie art. 670 par. 1 zdanie pierwsze k.p.c., „sąd spadku bada z urzędu, kto jest spadkobiercą” czego konsekwencją jest m.in. badanie wniosku o stwierdzenie nabycia spadku, a także treść art. 671 par. 1 k.p.c., wedle której „za dowód, że nie ma innych spadkobierców, może być przyjęte zapewnienie złożone przez zgłaszającego się spadkobiercę”. W takim zapewnieniu zgłaszający się powinien złożyć oświadczenie co do wszystkiego, co mu jest wiadomo: 1) o istnieniu lub nieistnieniu osób, które wyłączałyby znanych spadkobierców od dziedziczenia lub dziedziczyłby wraz z nimi; 2) o testamentach spadkobiercy. Odnosząc się wprost do Pana pytania, to zgodnie z treścią art. 672 k.p.c., „jeżeli zapewnienie nie było złożone albo jeżeli zapewnienie lub inne dowody nie będą uznane przez sąd za wystarczające, postanowienie w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku może zapaść dopiero po wezwaniu spadkobierców przez ogłoszenie”. Sąd nie powinien wzywać Pana do wskazania adresów osób mających status zainteresowanych w tym postępowaniu ani tym bardziej żądać określenia kręgu potencjalnych spadkobierców, lecz we własnym zakresie, czyli z urzędu, zwrócić się o potrzebne informacje do odpowiednich organów, jak np. urząd stanu cywilnego czy baza PESEL (tak np. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 16 listopada 2016 r., sygn. I CSK 807/15.
(sp)