[2019.03.15] Uporczywe kontrole
Dodane przez Administrator dnia 19/03/2019 19:01:33
Od lat sąsiad napuszcza na mnie kontrole różnych służb państwowych (straż miejska, policja, urząd nadzoru budowlanego), że zanieczyszczam jego mieszkanie sadzami z kotła opalanego ekogroszkiem. W ciągu roku mam kilka kontroli, z których nic nie wynika, gdyż wszystko mam zbudowane zgodnie z dokumentacją i korzystam z legalnie kupionego paliwa. Co mogę zrobić, aby zaprzestano natrętnych kontroli?

W przypadku gdy kontrole się powtarzają i dotyczą wciąż tego samego, może Pan zwrócić uwagę na ich bezcelowość i zasugerować, że złoży Pan skargę na działanie organu w sytuacji, gdy bezkrytycznie wszczyna on postępowanie po otrzymaniu kolejnego donosu. Może też Pan złożyć wniosek o wszczęcie postępowania karnego w sprawie tych donosów, które - w przypadku ustalenia przez policję lub prokuraturę tożsamości składającego bezzasadne zawiadomienia sąsiada - może przekształcić się w postępowanie przeciwko niemu np. z art. 190a § 1 Kodeksu karnego ("Kto przez uporczywe nękanie innej osoby (...) wzbudza u niej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia lub istotnie narusza jej prywatność, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3"), czy art. 234 k.k. ("Kto przed organem powołanym do ścigania lub orzekania w sprawach o przestępstwo (...), wykroczenie, (...) fałszywie oskarża inną osobę o popełnienie tych czynów zabronionych (...), podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2"). (sp)