[2018.02.10] Trudna zamiana piwnic
Dodane przez Administrator dnia 12/02/2018 20:42:31
Postanowiliśmy z sąsiadem zamienić się piwnicami. Proszę podpowiedzieć jak zrobić to zgodnie z prawem.

Jeżeli pomieszczenia w piwnicy są pomieszczeniami przynależnymi do lokali, tzn. są określone jako części odpowiednich lokali w księgach wieczystych, a ich powierzchnia doliczana jest do powierzchni lokali to stanowią one indywidualną własność właścicieli tych lokali (podobnie jak pokój w mieszkaniu). W takim przypadku zarząd wspólnoty mieszkaniowej nie jest władny dokonać jakichkolwiek ustaleń odnoszących się do tych pomieszczeń. Tylko właściciele tych pomieszczeń mogą między sobą dokonać zamiany. Powinni oni spisać odpowiednią umowę w formie aktu notarialnego, którą następnie notariusz prześle do sądu, do wydziału ksiąg wieczystych, a sąd dokona odpowiednich zapisów. Łatwiej dokonać zmiany, gdy piwnice są pomieszczeniami wspólnymi oddanymi poszczególnym mieszkańcom do ich wyłącznego użytkowania. W takim przypadku zamiana użytkowników tych pomieszczeń powinna być dokonana za zgodą zarządu wspólnoty.
(sp)