[2018.02.03] Licytacja we wspólnocie
Dodane przez Administrator dnia 03/02/2018 00:16:52
Na podstawie jakich przepisów odbywa się licytacja mieszkania i jak ten proces przebiega?

Procedury egzekucji z nieruchomości odbywają się na podstawie przepisów zawartych w art. 921-1000 kodeksu postępowania cywilnego. Egzekucję prowadzi komornik z rewiru, w którym położona jest nieruchomość, na wniosek wierzyciela. Procedurę rozpoczyna zajęcie, czyli wezwanie dłużnika do spłaty długu w ciągu dwóch tygodni. Wraz z wezwaniem konieczny jest wniosek do sądu wieczystoksięgowego, tzw. zastrzeżenie. W razie niespłacenia długu komornik zarządza opis i szacowanie nieruchomości. Szacowania dokonuje biegły, a komornik ogłasza publicznie termin licytacji. Cena wywoławcza to 3/ 4 ceny oszacowania, a w wypadku drugiej licytacji – 2/ 3. Z wnioskiem o przeprowadzenie drugiej licytacji występuje wierzyciel. Cena wywoławcza na drugiej licytacji – wynosząca dwie trzecie sumy oszacowania – jest najniższą ceną, po której można nabyć nieruchomość. W razie niepowodzenia licytacji nową egzekucję można wszcząć dopiero po roku.
(sp)