[2018.01.26] Zarząd podwyższył zaliczki na c.o.
Dodane przez Administrator dnia 26/01/2018 21:46:49
Czy wspólnota mieszkaniowa może, bez zgody właściciela na piśmie, podnieść opłatę na ogrzewanie, pomimo że w ostatnim roku była nadpłata do rozliczenia?

Opłaty na pokrycie kosztów dostawy ciepła do lokali nie odnoszą się do utrzymania nieruchomości wspólnej, nie wymagają więc uchwały właścicieli lokali. Wysokość zaliczek zwykle określa zarząd wspólnoty. Zaliczki na pokrycie kosztów ogrzewania ustalane są na podstawie doświadczeń z poprzednich okresów. Nie jest to jednak bezpośrednie przeniesienie poniesionych w poprzednim roku kosztów na rok następny. Przy ustalaniu zaliczek należy brać pod uwagę: * zużycie ciepła w poprzednich kilku latach, * doświadczenia historyczne – w Polsce zimy ostatnio są łagodne, ale zaliczka powinna zapewnić wspólnocie wypłacalność nawet w przypadku surowej zimy, * przy określaniu zaliczki należy przewidzieć wzrost cen ciepła lub paliw w ciągu roku, * kalkulując zaliczkę, należy także uwzględnić prawdopodobieństwo braku terminowych wpłat wnoszonych przez właścicieli lokali (bywają przypadki losowe zdarzające się właścicielom, którzy zwykle nie mają zaległości, trzeba też uwzględniać zaległości notorycznych dłużników).
(sp)