[2018.01.13] Uchwała której nie było w zawiadomieniu
Dodane przez Administrator dnia 13/01/2018 10:30:13
Podczas ostatniego zebrania właściciele podjęli uchwałę, która wcześniej nie była wpisana do porządku obrad. Czy powinniśmy taką uchwałę zaskarżyć do sądu?

Właściciele lokali mają prawo przyjąć uchwałę, której zarząd nie umieścił w porządku obrad dostarczanym wraz z zawiadomieniem o zebraniu. Wynika to m.in. ze stwierdzenia Sądu Najwyższego (sygn. akt. CSK 52/10), w którym czytamy: W ustawie o własności lokali nie ma przepisów, w myśl których zebranie mogłoby podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad podanym do wiadomości właścicieli. Może podejmować uchwały również w sprawach, które nie zostały ujęte w porządku obrad ustalonym przez zarząd – stwierdził Sąd Najwyższy (sygn. akt CSK 52/10). Zwołane przez zarząd zebranie wspólnoty zostało przerwane z powodu zbyt niskiej frekwencji. Obecni na zebraniu postanowili kontynuować je w innym terminie. Postanowili też uzupełnić porządek obrad o dodatkowe punkty, m.in. o odwołanie i powołanie nowego zarządu oraz o zmianie zarządcy. Na następne posiedzenie przybyła większość uprawnionych. Podjęli oni uchwały o odwołaniu dotychczasowego zarządu i powołaniu nowego oraz o wypowiedzeniu umowy zarządcy.
(sp)