[2017.12.29] Żeby nie zadłużyć wspólnoty
Dodane przez Administrator dnia 30/12/2017 11:50:42
Jeden z właścicieli nie płaci należnych wspólnocie opłat. Czy zarządca nieruchomości może, wbrew woli wspólnoty, comiesięcznie obciążać wszystkich płacących tą kwotą?

Gdy jeden z właścicieli nie wnosi opłat, wspólnota staje przed alternatywą: * albo niezbędną kwotę zbierać od tych, którzy płacą, podwyższając zaliczki; * albo ograniczyć wydatki (co jest możliwe tylko w pewnym zakresie, np. przesuwając pewne remonty na później).
Zarząd (ani zarządca) nie ma prawa samodzielnie zmienić wysokości zaliczek wnoszonych na pokrycie kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej. Dotyczy to zarówno zaliczki na pokrycie kosztów bieżącej eksploatacji, jak i zaliczki na fundusz remontowy. Prawo to przysługuje wyłącznie ogółowi właścicieli lokali (patrz: ustawa o własności lokali art. 22 ust. 3 p. 3).
Oczywiście zarząd (przy pomocy administratora) powinien jak najszybciej podjąć kroki zmierzające do windykacji zaległości aż do wystąpienia do sądu o wydanie nakazu zapłaty. Jeżeli nawet takie kroki okażą się nieskuteczne, to wspólnota mieszkaniowa może w trybie procesu żądać sprzedaży lokalu w drodze licytacji na podstawie przepisów kodeksu postępowania cywilnego o egzekucji z nieruchomości (ustawa o własności lokali art. 16).
(sp)