[2017.12.08] Udział z pomieszczeniem przynależnym
Dodane przez Administrator dnia 08/12/2017 22:30:07
Przy głosowaniu nad uchwałami nasz zarządca bierze pod uwagę jedynie powierzchnię lokalu mieszkalnego, bez uwzględnienia powierzchni pomieszczenia przynależnego do tego mieszkania. Tymczasem w aktach notarialnych jest zapis procentowego udziału w nieruchomości, gdzie przy naliczeniach wzięto pod uwagę również pomieszczenie przynależne, a w związku z tym zachodzi różnica w obliczeniach. Czy nasze głosowania były pod względem formalno-prawnym prawidłowe?

Zasady określania udziałów właścicieli lokali w nieruchomości wspólnej są podane w ustawie o własności lokali (art. 3 ust. 3). Treść tego ustępu to: 3. Udział właściciela lokalu wyodrębnionego w nieruchomości wspólnej odpowiada stosunkowi powierzchni użytkowej lokalu wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych do łącznej powierzchni użytkowej wszystkich lokali wraz z pomieszczeniami do nich przynależnymi. Udział właściciela samodzielnych lokali niewyodrębnionych w nieruchomości wspólnej odpowiada stosunkowi powierzchni użytkowej tych lokali wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych do łącznej powierzchni użytkowej wszystkich lokali wraz z pomieszczeniami do nich przynależnymi. Przepis ten wydaje się wyjątkowo jasny. Jeżeli w aktach notarialnych wskazane zostały pomieszczenia przynależne do lokali, to ich powierzchnia jest uwzględniania przy obliczaniu udziałów. Udział ma być zgodny z definicją podaną w ustawie. Ani przy obliczaniu wyników głosowania, ani przy rozliczaniu kosztów nie wolno posługiwać się błędnymi wartościami udziałów. W przypadku przyjęcia błędnego udziału dla jednego z lokali, suma udziałów będzie różna od jedności, co od razu podważa wszelkie obliczenia. Na marginesie warto zauważyć, że wciąż można też spotkać (choć zapewne coraz rzadziej) osoby stojące na stanowisku, że udział dotychczasowego właściciela (np. gminy) należy obliczać jako różnicę między jednością i sumą udziałów dla lokali wyodrębnionych. Osoby te zapominają widać o drugiej części wspomnianego ust. 3 o treści: Udział właściciela samodzielnych lokali niewyodrębnionych w nieruchomości wspólnej odpowiada stosunkowi powierzchni użytkowej tych lokali wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych do łącznej powierzchni użytkowej wszystkich lokali wraz z pomieszczeniami do nich przynależnymi. (sp)