[2017.11.17] Konkurs ofert
Dodane przez Administrator dnia 17/11/2017 22:34:47
Chcemy wyłonić firmę do ocieplenia bloku. Jak przeprowadzić przetarg, jakie zastosować przepisy, aby procedury były prawidłowe?

Zastosowanie przepisów zawartych w ustawie o zamówieniach publicznych nie byłoby rozwiązaniem optymalnym. Wspólnoty mieszkaniowe nie są zobowiązane do stosowania tej ustawy, byłoby to zbędne „przeformalizowanie” procedur. Wspólnoty w przypadku większych zleceń stosują formę konkursu ofert. Przyjmowane w takim przypadku zasady są pod względem merytorycznym niemal identycznie, jak zasady przetargu, jednakże bez nadmiernie usztywnionej strony formalnej. Ponadto wspólnota może swobodnie ustalać znaczenie poszczególnych kryteriów branych pod uwagę przy rozstrzyganiu konkursu, a więc nie tylko kryterium ceny, lecz także takich czynników jak doświadczenie i wiarygodność oferenta, stosowane materiały, termin wykonania, sposób płatności, wysokość kar umownych i kaucji gwarancyjnej i wiele innych. Kryteria oceny powinny być potencjalnym oferentom podane przed składaniem ofert.
(sp)