[2017.11.10] Przeglądy w mieszkaniach
Dodane przez Administrator dnia 10/11/2017 23:43:47
Podczas przeglądów przewodów kominowych, instalacji gazowej oraz elektrycznej w protokole stwierdzono usterki w niektórych lokalach mieszkalnych wspólnoty mieszkaniowej. Kto egzekwuje wykonanie zaleceń pokontrolnych od właścicieli mieszkań? Czy w razie niewykonania zaleceń sprawę należy skierować do sądu cywilnego, czy do powiatowego inspektora nadzoru budowlanego o wyegzekwowanie?

Osoby dokonujące przeglądu poszczególnych instalacji powinny poinformować właścicieli lokali o usterkach w ich lokalach. Zwykle jednak protokół zawierający spis tych usterek dostarczany jest tylko zarządowi. Powinien on więc pisemnie poinformować właścicieli o występujących w ich lokalach usterkach. Obowiązek usunięcia stwierdzonych usterek spada jednak zwykle przede wszystkim na wspólnotę mieszkaniową. Usterki dotyczą bowiem przewodów kominowych, a one należą do nieruchomości wspólnej. Wyjątkiem są specjalne przewody wybudowane dla indywidualnych właścicieli, np. w przypadku zbudowanego w lokalu kominka. Przewody gazowe wewnątrz lokalu, mogą co prawda zgodnie z uchwałą właścicieli lokali być własnością właściciela lokalu, jednakże nawet w takim przypadku zaleca się, by wspólnota mieszkaniowa wzięła na siebie zarówno obowiązek przeglądu okresowego, jak i obowiązek usuwania stwierdzonych usterek (nie dotyczy to odbiorników gazu – kuchenek, podgrzewaczy itp.). Takie rozwiązanie podnosi poziom bezpieczeństwa w całym budynku. Instalacja elektryczna wewnątrz lokalu (za licznikiem) należy do indywidualnego właściciela. Każdy z właścicieli zarządza swoim lokalem, jest zatem zobowiązany do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania należących do niego instalacji i urządzeń. Wspólnota nie ma więc obowiązku nadzorowania usuwania usterek i nie powinna ingerować w sprawy będące w kompetencji indywidualnego właściciela lokalu. Istnieje tu jednak jeden wyjątek. Jeżeli usterka zagraża nie tylko lokalowi, lecz także pozostałym lokalom czy konstrukcji i instalacjom budynku na przykład w przypadku nieszczelności urządzeń gazowych, zarząd wspólnoty ma prawo i obowiązek interesowania się procesem usuwania usterki, a w przypadku dużej zwłoki i wynikającego stąd dużego zagrożenia dla mieszkańców, ma prawo odciąć dopływ gazu (w ten sposób usuwając zagrożenie) i jednocześnie interweniować w organach nadzoru budowlanego w celu zapewnienia bezpieczeństwa na terenie budynku.
(sp)