[2017.11.02] Kurator dla mieszkania
Dodane przez Administrator dnia 08/11/2017 21:10:11
Od kilku lat w naszym budynku stoi puste mieszkanie, za które nikt nie płaci. Właściciel wyjechał za granicę i tam zmarł – jak udało się nam ustalić. Co powinna zrobić wspólnota, żeby odzyskać swoje pieniądze?

Jeżeli istnieje możliwość dotarcia do dokumentów świadczących o zgonie właściciela lokalu, można wystąpić do sądu o wyznaczenie kuratora spadku. Kurator spadku mógłby w imieniu spadkobierców wynająć mieszkanie, a z uzyskanych przychodów pokrywać wpłaty na rzecz wspólnoty mieszkaniowej oraz swoje wynagrodzenie. Gdyby jednak okazało się, że sąd nie wyznaczy kuratora spadku, albo kurator nie jest w stanie wynająć mieszkania i nadal nie ma możliwości wyegzekwowania należności, wspólnota powinna skorzystać z art. 16 ustawy o własności lokali. Artykuł ten mówi: 1) Jeżeli właściciel lokalu zalega długotrwale z zapłatą należnych od niego opłat lub wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko obowiązującemu porządkowi domowemu albo przez swoje niewłaściwe zachowanie czyni korzystanie z innych lokali lub nieruchomości wspólnej uciążliwym, wspólnota mieszkaniowa może w trybie procesu żądać sprzedaży lokalu w drodze licytacji na podstawie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego o egzekucji z nieruchomości. 2. Właścicielowi, którego lokal został sprzedany, nie przysługuje prawo do lokalu zamiennego.
Wytoczenie powództwa, o którym mowa w tym przepisie jest czynnością przekraczającą zakres zwykłego zarządu (patrz art. 22 ust. 3 p. 7) ustawy o własności lokali. Zatem pierwszym krokiem do wszczęcia tej procedury jest podjęcie przez właścicieli lokali uchwały wyrażającej zgodę na wniesienie pozwu w tej sprawie. Mając uchwałę, zarząd wystąpi do sądu o wydanie postanowienia o licytacji lokalu. Gdy takie postanowienie będzie i uprawomocni się, trzeba zająć się licytacją lokalu. Z uzyskanej kwoty wspólnota odzyska swoją należność wraz z odsetkami, a pozostałą kwotę zdeponuje na odrębnym rachunku (do wykorzystania przez spadkobierców).
(sp)