[2017.10.07] Głosowanie małżonków i spadkobierców
Dodane przez Administrator dnia 07/10/2017 13:40:28
Na zebrania wspólnoty, jeżeli postępowania spadkowego nie przeprowadzono, to zapraszani są potencjalni spadkobiercy. Czy podjęte uchwały, za którymi głosowały owe osoby, są ważne?

Zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy o własności lokali uchwały zapadają większością głosów właścicieli lokali, liczoną według wielkości udziałów, chyba że w umowie lub w uchwale podjętej w tym trybie postanowiono, że w określonej sprawie na każdego właściciela przypada jeden głos. Zasadę tę w niektórych przypadkach należy jednak uszczegółowić. W przypadku współwłasności małżeńskiej przyjmuje się, że głosuje jeden z małżonków łącznym udziałem przypadającym na dany lokal. Jeżeli głosowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą, że każdemu właścicielowi przypada jeden głos, przyjmuje się, że głosuje tylko jeden z małżonków, czyli że małżeństwu przypada jeden głos. W przypadku współwłasności lokalu na innych zasadach, np. w wyniku spadkobrania, każdy ze współwłaścicieli głosuje "swoim udziałem". Np. jeżeli na lokal przypada udział równy 4 proc., a po śmierci jednego ze współwłaścicieli lokalu, np. męża, dziedziczą żona i syn, to (przy dziedziczeniu ustawowym) żonie przysługuje 75 proc. praw do lokalu, zaś synowi 25 proc., czyli udział matki w nieruchomości wspólnej wynosi 3 proc., zaś udział syna 1 proc. Taką też siłę głosów mieć będą przy głosowaniu udziałami. W przypadku głosowania zgodnie z zasadą, że każdemu właścicielowi przypada jeden głos, każdy ze współwłaścicieli lokalu dysponuje jednym głosem (jak gdyby lokal składał się z dwu lokali cząstkowych).
(sp)