[2017.09.29] Podział pożytków z nieruchomości wspólnej
Dodane przez Administrator dnia 02/10/2017 21:24:41
Nasza wspólnota mieszkaniowa pobiera pożytki z wynajmu dachu na antenę. Mimo to płaci wysokie zaliczki. Jak to powinno być rozwiązane?

Art. 12 ust. 2 ustawy o własności lokali mówi, że pożytki i inne przychody z nieruchomości wspólnej służą pokrywaniu wydatków związanych z jej utrzymaniem, a w części przekraczającej te potrzeby przypadają właścicielom lokali w stosunku do ich udziałów. W takim samym stosunku właściciele lokali ponoszą wydatki i ciężary związane z utrzymaniem nieruchomości wspólnej w części nie znajdującej pokrycia w pożytkach i innych przychodach. Jeżeli więc przychody z nieruchomości wspólnej wystarczają na pokrycie kosztów zarządu tą nieruchomością, wspólnota mieszkaniowa nie musi pobierać zaliczek. Gdyby przychody z pożytków były na tyle duże, że po pokryciu kosztów zarządu nieruchomością wspólną (zarówno kosztów bieżącego utrzymania, jak i składki na fundusz remontowy) pozostała jeszcze nadwyżka, to nadwyżka ta dzielona jest między właścicieli proporcjonalnie do ich udziałów w nieruchomości wspólnej. Trzeba jednak brać pod uwagę to, że część przypadająca konkretnemu właścicielowi stanowi składnik jego dochodu rocznego i uwzględniana jest w rocznym rozliczeniu podatkowym (PIT w przypadku osób fizycznych, a CIT w przypadku właścicieli będących osobami prawnymi).
(sp)