[2017.09.15] Prawidłowa organizacja pracy
Dodane przez Administrator dnia 15/09/2017 19:57:37
Podczas remontu dachu przez uprzednio wyłonioną firmę budowlaną zarządca zatrudnił w charakterze inspektora nadzoru człowieka ze swojej firmy. Czy zachodzi tutaj konflikt interesów?

Nie ma tu konfliktu interesów. Każda ze stron procesu budowlanego: inwestor reprezentowany przez inspektora nadzoru, ew. projektant oraz wykonawca działa niezależnie. Konflikt interesów zachodziłby wówczas, gdyby inspektor nadzoru budowlanego był związany z wykonawcą. Niektóre jednostki mające pod swoją opieką większą liczbę obiektów, którymi administrują, czy nawet zarządzają, zatrudniają inspektorów technicznych, którzy dokonują w tych obiektach okresowych przeglądów, a w przypadku prowadzenia remontów tych nieruchomości pełnią funkcję inspektorów nadzoru. Nie ma w tym nic zdrożnego, a wręcz odwrotnie – taka organizacja pracy zwykle powoduje obniżkę kosztów.
(sp)