[2017.09.08] Wspólnota bez entuzjazmu
Dodane przez Administrator dnia 12/09/2017 00:06:11
W naszej wspólnocie mieszkaniowej skończył się entuzjazm do zarządzania budynkiem. Jeszcze kilka lat temu było wielu chętnych do zarządu, co przyczyniło się do sprawnego odnowienia wielu urządzeń, ocieplenia, przywrócenia ładnego wyglądu. Teraz ledwo udało się skleić trzyosobowy zarząd (w tym administrator). Ci nowi członkowie zarządu są jakby z przymusu: nie interesują się wspólnotą, nic nie wiedzą i nie chcą wiedzieć, bo nic nie czytają, nie nadają się. Uważają, że skoro zatrudniliśmy licencjonowanego zarządcę, to oni są zwolnienie ze wszystkich obowiązków.

Wspólnota mieszkaniowa jest ustawowym pojęciem (Ustawa o własności lokali z 1994 roku, stanowiąca uszczegółowienie przepisów Kodeksu cywilnego). Członkiem wspólnoty jest każdy właściciel, którego lokal wchodzi w skład danej nieruchomości. Stworzenie nowego kodeksowego podmiotu, jakim jest wspólnota, wymusiła na ustawodawcy postępująca prywatyzacja lokali komunalnych oraz rozwój prywatnego budownictwa. Obecnie większość administrowanej przez zarządców powierzchni stanowią budynki nowe. Do należytego utrzymania wspólnoty niezbędne jest powołanie zarządu. Tak nakazuje prawo w przypadku wspólnot składających się z więcej niż siedmiu lokali. W skład takiego gremium wchodzą najczęściej przedstawiciele właścicieli lokali, nierzadką jednak jest sytuacja, w której zarząd tworzą osoby spoza wspólnoty. Ustawa o własności lokali przewiduje również możliwość powołania tzw. zarządu powierzonego. Nie powinno to oznaczać utraty przez właściciela kontroli nad nieruchomością. Każdy członek ma prawo współuczestniczyć w zebraniach, podejmować uchwały, a także mieć wgląd do dokumentów wspólnoty. Bierność oznacza, że zarządca może jedynie dbać o niepogorszenie stanu nieruchomości. Każdy członek wspólnoty mieszkaniowej korzysta z nieruchomości wspólnych, czyli wind, dojść i dojazdów do parkingu, atrium czy kontenerów na śmieci. Zgłaszanie uwag może przyczynić się do lepszego funkcjonowania budynku. Uczestniczenie w życiu wspólnoty to przejaw odpowiedzialności właściciela lokalu.
(sp)