[2016.10.20] Zbyteczna uchwała
Dodane przez Administrator dnia 20/10/2016 22:17:52
15 lat temu nasza wspólnota podjęła następującą uchwałę (zaprotokołowaną przez notariusza w formie aktu notarialnego): 1. Zarząd nieruchomością wspólną sprawują właściciele lokali poprzez wybór zarządu. 2. Zarząd sprawowany jest zgodnie z ustawą z 24 czerwca 1994 roku (Dz. U. nr 85, poz. 388 z późn. zm.) o własności lokali.

Gdyby ta uchwała nie została podjęta, zarządzanie nieruchomością wspólną sprawowane byłoby również zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o własności lokali, a więc właściciele zobowiązani byliby do wyboru jednoosobowego lub kilkuosobowego zarządu, którego kompetencje i obowiązki byłyby określone w ustawie. Określone w ustawie zasady zarządzania nieruchomością wspólną mogą być zmienione, o czym mówi art. 18 ust. 1 ustawy. Takie zmienione zasady powinny jednak zostać określone w umowie zawartej przez wszystkich właścicieli lokali, przy czym umowa musi mieć formę aktu notarialnego i zostać wpisana do księgi wieczystej nieruchomości. Z przepisu tego korzystają często deweloperzy, a niekiedy i inne podmioty rozpoczynające sprzedaż lokali pod rządami ustawy o własności lokali. Zgodnie bowiem z przepisem art. 18 ust. 2 ustawy w razie sukcesywnego wyodrębnienia lokali przyjęty przez dotychczasowych współwłaścicieli sposób zarządu nieruchomością wspólną odnosi skutek także do każdego kolejnego nabywcy lokalu. A zatem akty notarialne kupna sprzedaży, podpisywane przez kolejnych nabywców lokali, muszą zawierać te same klauzule o sposobie zarządu nieruchomością wspólną. Zmiana zapisów w okresie późniejszym, choć nie jest niemożliwa, jest jednak wyjątkowo trudna.
(sp)