[2011.07.01] ADAM GRELECKI
Dodane przez Administrator dnia 01/07/2011 12:11:49
Adam Grelecki urodził się w Krakowie. W Nowej Hucie mieszka od 1968 roku. Najpierw mieszkał na os. Zgody, a od roku 1989 w os. Mistrzejowice. Jest absolwentem Zasadniczej Szkoły Zawodowej im. Szadkowskiego (obecnie Zieleniewskiego) w Krakowie oraz Technikum Budowlanego, do którego uczęszczał w Zespole Szkół Budowlanych „Budostal„ w Nowej Hucie na os. Kościuszkowskim. Żonaty (żona Krystyna) ma dwójkę dzieci (Piotra i Sylwię).
W latach 1980 – 1990 był członkiem NSZZ „Solidarność” w ówczesnej Hucie Katowice i Hucie im. Lenina. W stanie wojennym za działalność solidarnościową został przeniesiony karnie na wydział remontowy wielkich pieców, w latach 1990 - 2001 pełnił funkcję przewodniczącego Zarządu Wydziałowego NSZZ „Solidarność”, był członkiem Zarządu Zakładowego na wydziale remontowym HiL, a następnie PRP Belmer S.A. przez dwie kadencje.
Po wejściu syndyka do firmy PRP Belmer zorganizował strajk wyprowadzając ludzi pod bramę główną Huty, co w konsekwencji doprowadziło do otrzymania przez niego wypowiedzenia z pracy w lipcu 2001 roku.
Jesienią 2002 roku, z pozytywnym skutkiem kandydował na radnego z list PiS do Rady Dzielnicy XV Mistrzejowice. Jego działalność w charakterze radnego została zauważona przez mieszkańców, gdyż został ponownie obdarzony zaufaniem i wybrany na kolejną kadencję (2006 – 2010). W jej trakcie był członkiem Zarządu Dzielnicy XV Mistrzejowice.
Działając w Radzie Dzielnicy XV założył Stowarzyszenie Mieszkańców Mistrzejowic i został jego przewodniczącym – funkcję tę pełni do dzisiaj. W kwietniu 2006 roku, po trzech latach starań, u prezydenta Miasta Krakowa uzyskał lokal w os. Mistrzejowice. W porozumieniu z Zarządem istniejącego od 2003 roku, ale bezdomnego Stowarzyszenia Pomocy Bezrobotnym oraz Klubu Pracy, podpisał umowę przejęcia lokalu. Z pomocą Spółdzielni Mieszkaniowej Oświecenia wyremontował lokal, adaptując go dla potrzeb mieszkańców.
W czerwcu 2006 roku współtworzył Stowarzyszenie Pomocy Bezrobotnym i Osobom Pokrzywdzonym przez Los. – Nasze Stowarzyszenie od początku było wspierane przez wielu ludzi dobrej woli, przez sponsorów i wolontariuszy. Dzięki temu mogliśmy pomagać dzieciom i rodzinom najuboższym – opowiada Adam Grelecki.
Po dwóch latach działania Stowarzyszenia, Adam Grelecki został jego wiceprezesem i osobą prowadzącą na bieżąco jego działalność. A warto zauważyć, że Stowarzyszenie w tym roku obchodzi swoje pięciolecie.
W roku 2008 Adam Grelecki założył Młodzieżowy Klub Sportowy, który funkcjonuje przy Stowarzyszeniu Pomocy Bezrobotnym. MKS prowadzi sekcję piłki nożnej. Od początku osobiście kieruje klubem, w którym grają i trenują dzieci w wieku od 8 – 14 lat. Mistrzejowicki klub odniósł już szereg sukcesów, zdobywając wiele pucharów i dyplomów.
W wolnym czasie Adam Grelecki uprawia turystykę górską i rowerową. Lubi podróże.
– Ale tego wolnego czasu nie ma zbyt wiele – zastrzega się p. Adam. - Wolny czas najczęściej przeznaczam na pracę społeczną z młodzieżą. Tak jak to było na przykład w sobotę 4 czerwca, gdy z grupą dzieci, z okazji Dnia Dziecka, pojechałem na wycieczkę do Inwałdu i Wadowic.
(f)